x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TIEA5 Tutkielmakurssi (III) 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Luonnontieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa etsiä annettuun ongelmaan liittyvää tieteellistä kirjallisuutta
- osaa arvioida tieteellisen kirjallisuuden käyttökelpoisuutta ja laatua oman tutkimustehtävän kannalta
- ymmärtää tieteellisen kirjoittamisprosessin luonteen
- osaa ottaa huomioon omaan tutkimus- ja kirjoitustyöhönsä liittyvät eettiset vaatimukset.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssin kotisivulta löytyvän eLomakkeen kautta

Opettajat

Erkki Mäkinen, Vastaava opettaja

Opintojakson kotisivu

Opetus

8.1.2018 – 28.2.2018
Luento-opetus 14 tuntia
Ma 8.1.2018 klo 10-12, Pinni B0016
Ke 10.1.2018 - 17.1.2018 viikoittain klo 10-12, Pinni B0016
Ma 15.1.2018 klo 10-12, Päätalo ls A2A
Ma 22.1.2018 klo 10-12, Pinni B2077
Ke 24.1.2018 klo 10-12, Pinni B2077
Ke 31.1.2018 - 14.2.2018 viikoittain klo 10-12, Pinni B0016