x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TIEP2 Johdatus vuorovaikutteiseen teknologiaan 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Luonnontieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää käyttäjäkeskeisen suunnittelun tärkeyden suunnittelun onnistumiselle
- tuntee perusteita ihmisen aisteista, kognitiivisista prosesseista ja motoriikasta
- tuntee syöte- ja tulostemodaliteetit vuorovaikutuksessa ja ymmärtää niiden suhdetta ihmisen tiedonkäsittelyyn
- tunnistaa käyttäjäryhmiä ja vuorovaikutuksen yleisiä perusteita erilaisissa käyttökonteksteissa, mm. graafisissa käyttöliittymissä, pienissä laitteissa ja jokapaikan tietotekniikassa
- osaa kuvata keskeisiä vuorovaikutustyylejä ja -tapoja ja tuntee vuorovaikutteisen teknologian kehityssuuntia

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Saila Ovaska, Vastaava opettaja
saila.ovaska[ät]tuni.fi

Opetus

4.9.2017 – 20.10.2017
Luento-opetus 30 tuntia
Ma 4.9.2017 - 9.10.2017 viikoittain klo 14-17, Väinö Linna-sali
Ke 6.9.2017 - 11.10.2017 viikoittain klo 10-12, Väinö Linna-sali
Tentti
Ma 16.10.2017 klo 14-17, Pinni B1100
Pienryhmäopetus 12 tuntia
harjoitukset kuudelle ryhmälle ke-pe
Ke 6.9.2017 - 11.10.2017 viikoittain klo 14-16, Pinni B1083
Ke 6.9.2017 - 11.10.2017 viikoittain klo 16-18, Pinni B1083
To 7.9.2017 - 12.10.2017 viikoittain klo 8-10, Pinni B1083
To 7.9.2017 - 12.10.2017 viikoittain klo 10-12, Pinni B1083
Pe 8.9.2017 - 13.10.2017 viikoittain klo 12-14, Pinni B1083
Pe 8.9.2017 - 13.10.2017 viikoittain klo 14-16, Pinni B1083