x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
JOVA17 Visuaalisen journalismin perusteet, luennot 0–5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Tiedotusoppi
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää visuaalisen journalismin ilmaisulliset mahdollisuudet ja osaa kiinnittää niihin huomiota omassa työskentelyssään. Hänellä on perusvalmiudet kameratyöskentelyyn ja kuvatuotantoon monimediaympäristössä.

Yleiskuvaus

Kurssilla opitaan visuaalisuuteen liittyvää teoriapohjaa, historiaa, ammattikäytänteitä ja -etiikkaa. Käytännön taitoja harjoitellaan pienryhmäopetuksessa.

Opettajat

Anssi Männistö, Vastaava opettaja
anssi.mannisto[ät]tuni.fi
Reetta Tervakangas, Vastaava opettaja

Opetus

6.3.2017 – 2.5.2017
Luento-opetus 16 tuntia
Ma 6.3.2017 - 24.4.2017 viikoittain klo 15-17, Ls A4, Ei opetusta 17.4.
Ti 2.5.2017 klo 16-18, Ls A4
Harjoitukset 40 tuntia

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Arviointiperusteet

Osallistuminen opetukseen, hyväksytysti suoritetut harjoitustehtävät, oppimispäiväkirjan palauttaminen määräaikaan mennessä.

Lisätiedot

Jakson suorittavat kaikki 1. vuoden JOVin opiskelijat ja harjoitusryhmät ovat vain oman tutkinto-ohjelman opiskelijoille.