x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
PEDAYOP1 Yliopistopedagogiikan perusteet 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
englanti
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Opettajan pedagogiset opinnot
Kasvatustieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tuntee ja osaa hyödyntää keskeisiä pedagogisia käsitteitä sekä yliopisto-opettamisen ja -oppimisen teoreettisia perusteita
- osaa analysoida opetuksen, ohjauksen ja oppimisen prosesseja
- tuntee ja osaa hyödyntää erilaisia opetus- ja ohjausmenetelmiä oppimisen edistämiseksi
- ymmärtää osaamistavoitteiden asettamisen merkityksen sekä arvioinnin tehtävät ja roolin yliopistollisen koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa
- tuntee linjakkaan opetuksen idean ja osaa soveltaa sitä käytäntöön
- osaa arvioida henkilökohtaisia ja yhteisöllisiä pedagogisen osaamisen kehittämisen haasteita

The course description in English: https://www10.uta.fi/opas/opintojakso.htm?id=29988&lang=en&lvv=2017&uiLang=fi

Yleiskuvaus

Lukuvuonna 2017-2018 järjestetään yksi suuremmalle joukolle suunnattu Yliopistopedagogiikan perusteet (10 op) koulutus 3.-4. periodilla. Kyse on Tampereen yliopiston tiedekuntien henkilöstölle sekä yliopistouralle suuntaaville tohtoriopiskelijoille suunnatusta yhteisestä toteutuksesta. Kurssin lähiopetus järjestetään englanniksi, mutta kurssin voi suorittaa myös suomenkielellä (tehtävät ja pienryhmät).

During academic year 2017-2018 the course Teaching and Learning in Higher Education will be organised together with the course Yliopistopedagogiikan perusteet. The lectures will be in English but assignments and small groups can work either in English or in Finnish.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Koulutukseen valitaan syksyn haussa (marraskuussa) noin 20 henkilökunnasta ja noin 20 tutkijakoulusta hakemusten perusteella. Valittavalla tulee olla työsuhde tai jatko-opiskeluoikeus Tampereen yliopistoon. Apurahatutkijat rinnastetaan henkilöstöön.

Hakulomake löytyy yliopistopedagogiikan verkkosivuilta.

On the basis of the applications, approximately 20 staff members and 20 doctoral students are selected to the course. The selected participants should be currently employed by the university or have a study right to doctoral studies. Researchers with a scholarship are compared with staff.

The application form is found on university pedagogy webpage.

Opettajat

Johanna Annala, Vastaava opettaja
Johanna.Annala[ät]uta.fi
Marika Yli-Arvela, Vastaava opettaja

Opetus

18.1.2018 – 25.5.2018
Luento-opetus 30 tuntia + 10 tuntia Verkossa
Lähiopetus / Contact teaching
To 18.1.2018 klo 9-15, Virta 114
Pe 19.1.2018 klo 9-15, PINNI B 4113
Ke 14.3.2018 klo 14-16, webinar
Pe 20.4.2018 klo 9-15, PINNI B 3116
To 24.5.2018 klo 9-15, ARVO A210-211
Pe 25.5.2018 klo 9-15, PINNI A1081
Pienryhmäopetus 10 tuntia Verkossa
Itsenäinen työskentely 220 tuntia Verkossa

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätiedot

Etusijalla koulutukseen ovat sellaiset hakijat,  jotka toimivat opetus- tai ohjaustehtävissä, tai joilla on sovittuna opetustehtäviä yliopistossa lukuvuodelle 2017-2018,  jotka ovat esimiehensä tai väitöskirjan ohjaajan kanssa sopineet koulutukseen osallistumisesta ja joilla ei ole aiempaa pedagogista koulutusta. Valinnassa huomioidaan eri tiedekunnista tulevien tasapuolinen jakautuminen sekä hakijan motivaatio ja sitoutuminen opiskeluprosessiin.

In the student selection the following will be prioritised:

- applicants working in teaching and supervising tasks, or who have teaching during the academic year of 2017-2018

- applicants who have agreed participating with their superiors or thesis supervisers

- applicants with no prior pedagogical training 

Also, the student selection emphasises multidisciplinary study groups and applicants motivation and commitment to studies.