x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASA2 Mediakasvatus, osallisuus ja aktiivinen kansalaisuus - Luennot ja ryhmä-/verkkotyöskentely (klk) TAI kirjatentti (slk ja klk) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää kulttuurin digitalisoitumisen tuomat haasteet kasvatukselle ja mediakasvatuksen mahdollisuudet lasten, nuorten ja aikuisten osallisuudelle globaalista näkökulmasta,
- tuntee globaalin mediakasvatuksen teoreettiset lähtökohdat, käsitteet ja tavoitteet ja
- kykenee soveltamaan mediakasvatusta eri ikäisten kansalaisten kohdalla ja suunnittelemaan oppimisympäristöä aktiivisen kansalaisuuden kehittämiseksi.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Reijo Kupiainen, Vastaava opettaja
reijo.kupiainen[ät]tuni.fi

Opetus

8.1.2018 – 19.3.2018
Luento-opetus 16 tuntia
Luennot ja verkkotyöskentely
Ma 8.1.2018 klo 9-11, Virta 113
Ma 15.1.2018 klo 9-11, Virta 112
Ma 22.1.2018 - 29.1.2018 viikoittain klo 9-11, Virta 120
Ma 5.2.2018 klo 9-11, Virta 114
Ma 19.3.2018 klo 9-12, Pinni A3111, Tuotosten esittely
Ryhmätyöskentely 94 tuntia + 25 tuntia Verkossa

Lisätiedot

Ryhmäopetukseen otetaan sekä tutkinto-opiskelijoita, jaksoa valinnaisena suorittavia (TaY, TTY, TAMK) että avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoita (max 40 opiskelijaa, joista 10 avoimen yliop. opiskelijaa). EDUn tutkinto-opiskelijat ovat etusijalla ryhmiinvalinnoissa, sen jälkeen huomioidaan TaY:n muut opiskelijat ja kolmantena ryhmänä voidaan valita keskenään samanarvioisessa asemassa olevia TTY:n ja TAMKin opiskelijoita.

Avoimen yo-opetuksen opiskelijat ilmoittautuvat jaksolle avoimen hakuaikana ja hakujärjestelmän kautta.

Vaihtoehtoinen kirjatentti on avoinna kaikille opiskelijoille (Tay, TTY, TAMK) aikavälillä 18.9.2017-17.8.2018. Jos suoritat opintojakson kirjatentillä, ilmoittaudu suoraan sähköiseen tenttipalveluun (ei kontaktiopetuksena toteutettavalle kurssille).