x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASSO5 Opetuksen ja oppimisen tutkimus 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tuntee keskeiset opettajan ja kasvattajan työhön liittyvät kasvatuspsykologiset teoriat
- syventää ymmärrystään opetuksen ja oppimisen tutkimuksen keskeisestä käsitteistöstä ja ajankohtaisesta kansainvälisestä ja suomalaisesta tutkimuksesta
- osaa argumentoida kasvatuksellisia ilmiöitä kasvatuspsykologian teorioiden ja käsitteiden avulla

Opettajat

Eero Ropo, Vastaava opettaja
eero.ropo[ät]tuni.fi
Päivi Kupila, Vastaava opettaja
paivi.kupila[ät]tuni.fi

Opetus

Itsenäinen työskentely 135 tuntia

Lisätiedot

KASSO5-opintojakson voi suorittaa elo-syyskuussa osallistumalla konferenssiavustajana EARLI 2017 -konferenssiin (www.earli2017.org). Ilmoittaudu avustajaksi erillisen linkin kautta (https://www.lyyti.in/earli2017assistants). Suorituksen edellytyksenä on raportin (3-5 sivua) kirjoittaminen konferenssin aikana kuulluista omasta näkökulmasta kiinnostavista esityksistä, postereista tai keynote–luennoista. Valitse raportille temaattinen otsikko ja kirjoita siihen liittyvistä konferenssissa esitellyistä tutkimuksista ja niiden tuloksista. Pohdi erityisesti saatujen tulosten käyttöä tai soveltamisesta oppimisen ja opetuksen kehittämiseen institutionaalisessa koulutuksessa tai sen ulkopuolella.

Vaihtoehtoinen suoritustapa: kirjatentti
Sähköinen tentti aikavälillä 18.9.2017-17.8.2018.

Kirjatentin kirjallisuus:

1. Bransford, J.D., Brown, A. L., & Cocking, R.R. (1999) How People Learn Brain, Mind, Experience, and School. Washington, D.C.: National academy press.
Kirjan voi ladata kokonaan kirjaston kautta tai suoraan: http://www.nap.edu/openbook.php?isbn=0309070368

2. Kolme artikkelia journalista: Teaching and Teacher Education tai lehdestä, jonka nimessä on yhtenä osana sana “teaching”
Valitse artikkelit oman kiinnostuksesi mukaan.

3. Kolme artikkelia journaleista, joissa tarkastellaan identiteettiä tai oppimista. Hae hakusanoilla “identity” tai “learning”.

Ilmoita artikkelien bibliografiset tiedot vastuuopettajille ennen sähköiseen tenttiin ilmoittautumista.