x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
STYP1A Sosiaalityön peruskurssi (verkkokurssi) 2 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

STYP1A Sosiaalityön peruskurssi:

Opiskelija tuntee sosiaalityön
1) peruskäsitteet, yleisimmät määritelmät ja toimintamuodot sekä ammattikunnan historiaa.

Opiskelija ymmärtää
2) sosiaalityön ammatilliset lähtökohdat, yhteiskunnalliset tehtävät ja sen luonteen käytännöllisenä, arvoperustaisena ja ammattieettisenä toimintana muuttuvissa yhteiskunnallisissa ympäristöissään.

Lisäksi opiskelija ymmärtää
3) sosiaalityön luonteen tiedeperustaisena oppialana omine tutkimuksellisine lähtökohtineen, tehtävänasetteluineen ja oppialasidonnaisine erityispiirteineen.

Yleiskuvaus

Verkkokurssi pohjautuu luentotallenteisiin, jotka seurataan  oma aikataulun mukaan. Luentojen pohjalta tehdään luentopäiväkirja, joka palautetaan viimeistään 1.5.2018.

Luentosarjan ohjelma:

Teema I: Sosiaalityön perusteet, historia ja ammattikäytäntö

Timo Harrikari: Johdatus sosiaalityön perusteisiin

Timo Toikko: Sosiaalityön historia

Tuula Tuominen: Sosiaalityöntekijä sosiaalityön käytännön toimijana

Teema II: Sosiaalityö oppialana: koulutus, tutkimus ja teoria

Tarja Pösö: Sosiaalityö koulutuksen ja tutkimuksen kohteena

Timo Harrikari: Sosiaalityön teoria ja sen muuttuvat paradigmat

Teema III: Sosiaalityön oikeus, eetos ja arvoperustaisuus

Timo Harrikari: Sosiaalityön eetos 

Laura Kalliomaa-Puha: Sosiaalioikeus – Mitä se on ja mihin sitä tarvitaan?

Teema IV: Sosiaalityön toimintaympäristöt ja muuttuvat ongelmamäärittelyt

Hannele Forsberg: Muuttuva perhe ja muuttuva toimintaympäristö

Anna Metteri & Bipin Jojo (India): Global and international social work (in English)

Leena Autonen-Vaaraniemi: Sukupuoli sosiaalityössä.

Teema V: Sosiaalityön asiakkaan asema ja asiakaslähtöisyys

Suvi Raitakari & kokemusasiantuntija: Asiakaslähtöisyyden monet merkitykset

Teema VI: Yhteenveto

Timo Harrikari: Sosiaalityön ajankohtaisia kysymyksiä

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Tampereen ryhmä: Kurssi on ensisijaisesti avoimen yliopisto-opintojen opiskelijoille. Kurssille otetaan 10 tutkinto-opiskelijaa, joilla on erityiset perustelut suorittaa kurssi verkko-opintoina. Ilmoittautuminen kurssille perusteluineen viimeistään 7.9.2017 sähköpostiosoitteeseen satu.ylinen(at)uta.fi. Voit kysyä mahdollisia vapaita paikkoja myös ilmoittautumisajan jälkeen

Porin ryhmä: Kurssi on ensisijaisesti avoimen yliopisto-opintojen opiskelijoille. Porin yliopistokeskuksen tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen viimeistään 7.9.2017 sähköpostiosoitteeseen satu.ylinen(at)uta.fi . Voit kysyä mahdollisia vapaita paikkoja myös ilmoittautumisajan jälkeen.

Opettajat

Satu Ylinen, Opettaja
Satu.Ylinen[ät]uta.fi

Opetus

18.9.2017 – 1.5.2018
Luento-opetus
TAMPERE: verkkokurssin aloituskokoontuminen
Pe 22.9.2017 klo 17.00-19, luokka 6017; Linna-rakennus, Kalevantie 5
PORI: verkkokurssin aloituskokoontuminen
Ma 18.9.2017 klo 16.00-18, luokka 107 Pori yliopistokeskus, Aloitustapaaminen

Arviointi

Numerolla 1-5.