x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATMAA15 Markkinoinnin johtaminen ja organisointi 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen taloustiede, markkinointi
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää markkinoinnin johtamisen merkityksen keskeisenä yrityksen tuloksellisuuteen vaikuttavana tekijänä. Opiskelija tunnistaa markkinoinnin johtamisen tärkeimmät menetelmät ja hän osaa myös käyttää näitä menetelmiä erilaisten markkinointiin liittyvien strategisten ja operatiivisten tilanteiden ratkaisemisessa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa muodostaa organisaatiolle arvolupauksen ja johtaa sen toteutumista liiketoimintamallin, osaamisen ja mittareiden tasolla. Lisäksi opiskelija tiedostaa markkinoinnin organisoimisen tärkeyden yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä.

Yleiskuvaus

Opintojaksossa perehdytään erityisesti yrityksen asiakkuusstrategiaan, liiketoimintasuunnitelmaan ja markkinoinnin operatiiviseen johtamiseen osana yrityksen liiketoimintaa. Opetuksen toteutuksessa painotetaan lähtökohtaisesti asiakasarvon yhteisluontiin ja asiakaslupausten antamiseen perustuvaa näkemystä asiakkuuksien hankinnassa, johtamisessa ja kehittämisessä. Keskeisen näkökulman muodostavat yritys-, yksikkö- ja henkilötason organisointiin liittyvät toimenpiteet sekä markkinointitoimenpiteiden resurssointi ja kehittäminen. Opintojakson case-harjoituksissa painotetaan erityisesti asiakasarvon yhteisluonnin, digitaalisen markkinoinnin, sosiaalisen median ja pk-yritysten markkinoinnin haasteiden ratkaisemiseen liittyviä taitoja.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Mika Yrjölä, Vastaava opettaja
Mika.Yrjola[ät]uta.fi

Opetus

11.1.2018 – 1.3.2018
Luento-opetus 20 tuntia
To 11.1.2018 - 22.2.2018 viikoittain klo 9.15-11.45, Pinni ls B3107
Poikkeukset:
1.3.2018 klo 9.15 –15.45 , Pinni ls B1096
Harjoitukset 20 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Luennot, case-harjoitukset ja tentti

Oppimateriaalit

  1. Osterwalder Alexander–Pigneur Yves–Bernarda Gregory–Smith Alan: Value Proposition Design: How to Create Products and Services Customers Want. John Wiley & Sons, Inc. USA 2014.
  2. Day, G. and Moorman, C. (2010), Strategy From the Outside In: Profiting from Customer Value, McGraw Hill Professional, New York, NY.

  3. Journal-artikkeleita ja ajankohtaismateriaaleja luennoitsijan osoituksen mukaan.

Lisätiedot

Suositeltu suoritusajankohta: 2. vuoden kevät