x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASORIENT Orientoivat ja asiantuntijuuden kehittymistä tukevat opinnot - HOPS-työskentely 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Muut opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiset opinnot/EDU
Kasvatustieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- hahmottaa kasvatustieteiden tutkinto-ohjelman rakenteen, päämäärät ja opiskelumahdollisuudet (mm. valinnaiset, ulkomailla suoritettavat, JOO-opinnot)
- osaa suunnitella ja arvioida omaa opiskeluaan ja oppimistaan
- hallitsee opiskelutekniikan ja tieteellisen tiedonhankinnan perustaitoja
- ymmärtää lähdekritiikkiä ja sen merkitystä painetuissa ja digitaalisissa aineistoissa
- ymmärtää tutkimuseettisiä periaatteita ja tekijänoikeuksia sekä akateemisia viittaus-, lainaus- ja jakamiskäytäntöjä

Opettajat

Antti Saari, Opettaja
antti.saari[ät]tuni.fi
Johanna Lätti, Opettaja
johanna.latti[ät]tuni.fi
Tiina Kujala, Opettaja
tiina.kujala[ät]tuni.fi
Muusa Lehti, Opettaja
muusa.lehti[ät]tuni.fi
Pekka Räihä, Opettaja
pekka.raiha[ät]tuni.fi
Ritva Heinonen, Opettaja
ritva.heinonen[ät]tuni.fi
Kaisu Hermanfors, Opettaja
Anne Jyrkiäinen, Opettaja
anne.jyrkiainen[ät]tuni.fi
Anne-Maria Laukkanen, Opettaja
anne-maria.laukkanen[ät]tuni.fi
Katja Sirvio, Opettaja
Tuulikki Ukkonen-Mikkola, Opettaja
Tuulikki.Ukkonen-Mikkola[ät]uta.fi
Mirka Räisänen, Opettaja
mirka.raisanen[ät]tuni.fi
Armi Kurkikangas, Opettaja
armi.kurkikangas[ät]tuni.fi

Opetus

23.8.2017 – 25.5.2018
Luento-opetus 3 tuntia
Puhetekniikan ja äänenhuollon luento (Laukkanen)
Pe 6.10.2017 klo 9-12, Päätalo A1
Ryhmätyöskentely 11 tuntia
HOPS-ryhmät
Elokas / Lätti Johanna
Ma 28.8.2017 klo 10-12, Virta 112
Ma 9.10.2017 klo 9-11, Virta 255
Ma 27.11.2017 klo 15-16.30, Virta 243, Tämä uusi aika on ilmoitettu 18.10.2017.
To 15.3.2018 klo 14-16, Päätalo ls. A3, Yhteinen kerta Antti Saaren ryhmän kanssa
Ke 9.5.2018 klo 11.15-13.30, Virta 255
Elokas / Saari Antti
Ma 28.8.2017 klo 10-12, Virta 113
Ma 9.10.2017 klo 9-11, Aluksi Virta 255 ja sen jälkeen Virta 102
To 23.11.2017 klo 9-11, Virta 102
To 15.3.2018 klo 14-16, Päätalo ls. A3, Yhteinen kerta Johanna Lätin ryhmän kanssa
Ke 9.5.2018 klo 9.15-11.30, Virta 352
Elokas / Räisänen Mirka
Pe 25.8.2017 klo 9-11, Linna K112
Pe 29.9.2017 klo 13-15, Virta 243
Pe 24.11.2017 klo 13-15, Virta 243
Pe 16.3.2018 klo 13-15, Virta 102
Pe 27.4.2018 klo 13.15-15.30, Virta 102
Luokanopettaja / Jyrkiäinen Anne
Pe 25.8.2017 klo 9-11, Virta 255
Ti 26.9.2017 klo 10.00-12.00, Virta352
Ti 12.12.2017 klo 10.00-12, Virta102
To 1.2.2018 klo 10-12, Linna ML 3022, Tiedonhankintataitojen perusteet -koulutus
Ma 12.2.2018 klo 12.00-13.30, Virta 327
Ti 22.5.2018 klo 10.00-12.15, Virta 215
Luokanopettaja / Kujala Tiina
Pe 25.8.2017 klo 9-11, Virta 112
Ke 4.10.2017 klo 9.00-11.00, Virta255
Ma 4.12.2017 klo 10.00-12.00, Virta112
To 8.2.2018 klo 10.15-11.45, Virta 112
Ti 13.2.2018 klo 8-10, Linna ML 3022, Tiedonhankintataitojen perusteet -koulutus
To 3.5.2018 klo 12.15-13.45, Virta 112
Luokanopettaja / Lehti Muusa
Pe 25.8.2017 klo 9-11, Linna K109
Ma 25.9.2017 klo 14.00-15.00, Virta215
Pe 3.11.2017 klo 11.00-12.00, Virta215
Ti 12.12.2017 klo 10.00-12, Virta120
Ti 13.2.2018 klo 8.30-10.00, Virta 112
Ke 14.2.2018 klo 10-12, Linna ML 3021, Tiedonhankintataitojen perusteet -koulutus
To 3.5.2018 klo 13.00-15.00, Virta 255
Luokanopettaja / Räihä Pekka
Pe 25.8.2017 klo 9-11, Virta 120
To 28.9.2017 klo 10.15-11.45, Virta255
Ma 4.12.2017 klo 10.00-12.00, Virta113
Ma 5.2.2018 klo 13.15-14.45, Virta 352
To 15.2.2018 klo 8.15-9.45, Linna ML 3021, Tiedonhankintataitojen perusteet -koulutus
Ke 25.4.2018 klo 14.00-16.15, Virta 243
Varhaiskasvatus / Heinonen Ritva
Pe 25.8.2017 klo 9.15-10.45, Virta 113
To 5.10.2017 klo 14.15-15.45, Virta 120
To 30.11.2017 klo 10.00-11.30, Virta 114
Ti 6.2.2018 klo 8-10, Linna ml 3021, Tiedonhankintataitojen perusteet -koulutus
Ke 7.2.2018 klo 10.15-11.45, Linna K108
Ke 25.4.2018 klo 9.15-11.30, Virta 113
Varhaiskasvatus / Hermanfors Kaisu
Pe 25.8.2017 klo 9.15-10.45, Virta 114
Ke 4.10.2017 klo 10.00-11.30, Virta 114
Ma 27.11.2017 klo 10.00-11.30, Virta 112
Ma 5.2.2018 klo 10-12, Linna ml 3021, Tiedonhankintataitojen perusteet -koulutus
Ke 7.2.2018 klo 10.15-11.45, Linna K109
Pe 4.5.2018 klo 9.15-11.30, Virta 113
Varhaiskasvatus / Kurkikangas Armi
Ma 28.8.2017 klo 10.15-11.45, Virta 120
Pe 6.10.2017 klo 12.15-13.45, Linna K109
To 30.11.2017 klo 10.00-11.30, Virta 120
Ma 5.2.2018 klo 14-16, Linna ml 3021, Tiedonhankintataitojen perusteet -koulutus
Ke 7.2.2018 klo 10.00-11.30, Virta 120
Ke 25.4.2018 klo 9.15-11.30, Virta 114
Varhaiskasvatus / Sirvio Katja
Pe 25.8.2017 klo 9.15-10.45, Linna K110
Pe 6.10.2017 klo 12.30-14.00, Linna K110
Ma 27.11.2017 klo 10.00-11.30, Pinni B4113
Ma 5.2.2018 klo 10.00-11.30, Pinni A3107
Ma 5.2.2018 klo 12-14, Linna ml 3021, Tiedonhankintataitojen perusteet -koulutus
To 3.5.2018 klo 11.30-13.45, Linna K108
Itsenäinen työskentely 39 tuntia
Harjoitukset 2 tuntia + 2 tuntia Verkossa
Tiedonhankintataitojen perusteet / Kirjasto keväällä 2018

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Arviointiperusteet

Suoritusmerkintä edellyttää läsnäoloa lähiopetuksissa sekä yliopiston kirjaston järjestämän tieteellisen tiedonhankinnan perusteiden suorittamista.

Lisätiedot

Opintojaksolle ei ole ennakkoilmoittautumista. HOPS-ryhmät muodostetaan koulutuksittain.

Opintojakson aikana jokainen opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), jonka toteutumista arvioidaan ja seurataan. Ryhmätyöskentely edellyttää opiskelijalta sitoutumista ja aktiivisuutta.

HOPS-työskentely 2 op -kurssista on mahdollista hakea korvaavuutta, mikäli opiskelija on suorittanut orientoivat opinnot vuonna 2005 tai sen jälkeen toiseen tutkintoon TaYn kasvatustieteiden tiedekunnassa. Muiden TaYn tiedekuntien tai muiden korkeakoulujen orientoivat opinnot eivät vastaa näitä opintoja. TaYn kirjaston järjestämästä Tiedonhankintataitojen perusteet –osuudesta voi hakea korvaavuutta kirjaston informaatikolta.