x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATVRA15 Riskienhallinta- ja vakuutuscaset 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Vakuutus ja riskienhallinta
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opiskelija soveltaa aiemmin opittua teoriapohjaa käytäntöön case-tapausten avulla. Opiskelija osaa omatoimisesti hankkia tutkimuksellisesti validia tietoa eri lähteistä. Opiskelija omaksuu ryhmätyöskentelyn vaatimukset ja oman vastuunsa ryhmän työskentelyssä. Opiskelija kykenee laatimaan tutkimuksellisesti pätevää ja jäsentynyttä tekstiä. Lisäksi opiskelija oppii arvioimaan ja analysoimaan eri lähteistä kerättyä aineistoa, laatimaansa esityksen sisältöä sekä muodostamaan perusteltuja johtopäätöksiä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Jarna Kulmala, Vastaava opettaja
Jarna.Pasanen[ät]uta.fi

Opetus

26.10.2017 – 30.11.2017
Luento-opetus 9 tuntia
To 26.10.2017 - 23.11.2017 joka toinen viikko klo 9-12, Linna ls K108
Harjoitukset 9 tuntia
To 2.11.2017 - 30.11.2017 joka toinen viikko klo 9-12, Linna ls K108

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Harjoitustyöt (ryhmätyöt + yksilöesseet)