x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATJOP11 Yrityksen johtamisen perusteet 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen johtaminen
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa yrityksen johtamisen kokonaiskentän laaja-alaisuuden, monimuotoisuuden ja monitulkintaisuuden. Opiskelija osaa tarkastella yrityksen johtamista ja yrityksen johtamisen toimintaympäristöä ihmisen ja organisaation sekä liiketoiminnan ja strategian näkökulmista. Lisäksi opiskelija tunnistaa palveluliiketoiminnan merkityksen sekä yksityisen ja julkisen johtamistyön rajapintoja.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Huom! Tämä I periodissa toteutettava kurssi on tarkoitettu kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijoille. Sivuaineopiskelijat voivat suorittaa kurssin II-IV periodissa. Lisää tietoa opetusohjelmasta.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Ritva Höykinpuro, Vastaava opettaja
Ritva.Hoykinpuro[ät]uta.fi
Kari Lohivesi, Vastaava opettaja
Kari.Lohivesi[ät]uta.fi

Opetus

5.9.2017 – 10.10.2017
Luento-opetus 20 tuntia + 4 tuntia Verkossa
Ti 5.9.2017 - 12.9.2017 viikoittain klo 8-12, Pinni ls B1100
Ti 19.9.2017 klo 8-12, Päät ls A1
Ti 26.9.2017 klo 8-12, Pinni ls B1100
Ti 3.10.2017 klo 8-12, Päät ls A1
Ti 10.10.2017 klo 8-12, Pinni ls B1100

Arviointiperusteet

Essee

Oppimateriaalit

Tienari, J. & Meriläinen, S. 2012 (tai uudempi) Johtaminen ja organisointi globaalissa taloudessa. Talentum.

Muu luennoitsijoiden ilmoittama materiaali

Lisätiedot

Huom! Tämä I periodissa toteutettava kurssi on tarkoitettu kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijoille.

Sivuaineopiskelijat voivat suorittaa kurssin II-IV periodissa. Lisää tietoa opetusohjelmasta.