x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALKAS13 Kuntien ja alueiden kansainväliset hallintasuhteet 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Kunta- ja aluejohtaminen
Johtamiskorkeakoulu
Taitotaso globalisaatio, globalization, hallintasuhteet

Osaamistavoitteet

Kurssin pohjalta opiskelijalla on edellytykset ymmärtää ja analysoida globaalin kehitysdynamiikan ja kansainvälisten hallintasuhteiden merkitystä kuntien ja alueiden kilpailu- ja hyvinvointipolitiikan kannalta. Opiskelija kykenee hahmottamaan hallintasuhteiden globaalia kenttää ja sen logiikkaa kuntien ja alueiden kansainvälisen toiminnan kannalta. Lisäksi opiskelija kykenee muotoilemaan kuntien ja alueiden kehittämisstrategioita ja toteuttamaan jälkiteollisen kaupungin taloudellista profilointia hyödyntämällä tutkimuksen tarjoamaa tietoa.

Yleiskuvaus

Kurssin pyrkimyksenä on hahmottaa globalisaation vaikutusta alueyhteisöjen kehittämiseen ja luoda yleiskuvaa kuntien ja alueiden roolista globaalin hallinnan kentällä. Kurssilla tarkastellaan kuntien ja alueiden kansainvälisiä hallintasuhteita sekä kilpailu- että yhteistyöstrategioiden kannalta. Kurssilla tarkastellaan kuntien ja alueiden hallinnan kansainvälistä ulottuvuutta. Kurssi valottaa erityisesti globalisaation ehdollistavaa vaikutusta kaupunki- ja aluekehitykseen ja hahmottaa sitä institutionaalista hallinnan kenttää, jolla kunnat ja alueet toimivat. Perinteisenä institutionaalisena toiminnan muotona käsitellään kuntien kansainvälistä toimintaa ja sen organisointia. Dynaamisen talouskehityksen viitekehyksessä tarkastellaan puolestaan kuntien ja alueiden kilpailustrategioita sekä kansainvälistä kaupunkimarkkinointia ja kaupunkibrändin rakentamista.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Ari-Veikko Anttiroiko, Vastaava opettaja
ari-veikko.anttiroiko[ät]tuni.fi

Opetus

16.1.2018 – 20.2.2018
Luento-opetus 15 tuntia
HALKAS13
Ti 16.1.2018 - 20.2.2018 viikoittain klo 9.15-11.45, Pinni ls A2088
Seminaari 5 tuntia
Itsenäinen työskentely 20 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Opintosuoritusten painotus (suuntaa-antavasti): tentti 60%, seminaari 10% ja essee 30%. Kaikki osiot on suoritettava hyväksytysti.

Oppimateriaalit

Ks. Moodle

Lisätiedot

Suoritukseen sisältyy luentotentti, teemaseminaariesitelmä ja essee.