x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJTS99 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma (julkinen talousjohtaminen) 40 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkinen talousjohtaminen
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Pro gradu -seminaarin suoritettuaan opiskelija tuntee tieteellisen työskentelyn ja ongelmanasettelun periaatteet sekä osaa luoda ja ratkaista mielekkäitä tutkimusongelmia julkisen talousjohtamisen alueella. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa tieteellisen tutkimuksen prosessin, hyödyntää tieteellistä argumentaatiota puolustaessaan tutkimusprosessissa tekemiään ratkaisuja sekä kykenee kriittisesti arvioimaan omaa ja muiden tekemiä tieteellisiä opinnäytteitä. Opiskelija tuntee hyvän tieteellisen käytännön periaatteet ja osaa soveltaa niitä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Eija Vinnari, Vastaava opettaja
Eija.Vinnari[ät]uta.fi
Jarmo Vakkuri, Vastaava opettaja
Jarmo.Vakkuri[ät]uta.fi
Lasse Oulasvirta, Vastaava opettaja
Lasse.Oulasvirta[ät]uta.fi
Lotta-Maria Sinervo, Vastaava opettaja
Lotta-Maria.Sinervo[ät]uta.fi

Opetus

16.12.2017 – 27.5.2018
Itsenäinen työskentely
Seminaari
Syksyn ryhmät (Oulasvirta, Vakkuri, Vinnari)
Ma 4.9.2017 - 11.12.2017 viikoittain klo 14.00-16.00, Päät A05, Syksyn ryhmien työskentely jatkuu kevätlukukauden 2018 loppuun saakka.
Kevään ryhmä (Sinervo)
Ma 8.1.2018 klo 12.00-16.00, Pinni A5023, Kevään ryhmä aloittaa tammikuun alussa. Ryhmän työskentely kestää vuoden 2018 loppuun saakka (kevätlk ja syyslk 2018)