x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJUA99 Kandidaattiseminaari ja -tutkielma (julkisoikeus), syksy 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkisoikeus
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perusvalmiudet itsenäisen kirjallisen esityksen laatimiseen julkisoikeudellisesta aiheesta. Hän ymmärtää tieteellisyyden vaatimukset ja tuntee keskeiset tutkimusmenetelmät. Opiskelija vahvistaa suullista ja kirjallista esitystaitoaan sekä kykenee tieteelle ominaiseen kriittiseen tarkastelutapaan.

Yleiskuvaus

Julkisoikeuden kandidaattiseminaarissa perehdytään tieteellisen tutkielman tekemiseen. Tutkielmissa käsitellään julkisoikeuden kannalta releventteja tutkimusongelmia oikeudellisesta näkökulmasta. Kandidaatintutkielmien aiheet liittyvät hallinto-oikeuteen, valtiosääntöoikeuteen ja kunnallisoikeuteen.

Lukuvuonna 2017-2018 järjestetään 3-4 kandidaattiseminaariryhmää, joiden työskentely kestää ryhmästä riippuen kahden tai kolmen periodin ajan.

Opintojakson suorittamiseen liittyvistä järjestelyistä keskustellaan aloituskokouksessa, jonne kaikkien lukuvuonna 2017-2018 seminaarin suorittavien edellytetään tulevan (myös keväällä seminaarin suorittavat)!

HUOM: Osallistujalla tulee olla ehdotus tutkielmansa aiheeksi/aihepiiriksi jo alkukokoukseen mennessä. Ota yhteys seminaarin vetäjiin tarvittaessa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Tällä e-lomakkeella ilmoittaudutaan julkisoikeuden lukuvuoden 2017-2018 kandidaattiseminaariin. Ilmoittaudu kurssille tämän lomakkeen lisäksi NettiOpsussa (ilmoittautuminen NettiOpsussa on tärkeää mm. kurssin Moodle-alueelle pääsemiseksi).

Tällä e-lomakkeella ilmoittaudutaan julkisoikeuden lukuvuoden 2017-2018 kandidaattiseminaariin. Ilmoittaudu kurssille tämän lomakkeen lisäksi NettiOpsussa (ilmoittautuminen NettiOpsussa on tärkeää mm. kurssin Moodle-alueelle pääsemiseksi).

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Jani Wacker, Vastaava opettaja
Jani.Wacker[ät]uta.fi
Elina Pekkarinen, Opettaja
Elina.Pekkarinen[ät]uta.fi
Heta Heiskanen, Opettaja
Heta.Heiskanen[ät]uta.fi

Opetus

7.9.2017 – 28.2.2018
Seminaari 30 tuntia
Julkisoikeuden kandidaattiseminaari
To 7.9.2017 klo 12-16, Päät D10b, Seminaarin alkukokous. HUOM: Tarkoitettu kaikille lukuvuonna 2017-18 seminaarin suorittaville!
Ti 12.9.2017 klo 12-14, Linna 3022, Elina-opetusluokka, Oikeuslähteiden tiedonhankintakoulutus