x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALHAA99 Kandidaattiseminaari ja -tutkielma (hallintotiede), syksy 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Hallintotiede
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Kandidaattiseminaarin tavoitteena on, että opiskelija oppii
- etsimään tieteellistä tietoa ja osaa rakentaa tieteellisiä periaatteita noudattavan tutkimussuunnitelman
- jalostamaan laatimastaan tutkimussuunnitelmasta kandidaatin tutkielman
- raportoimaan tutkielmansa tutkimustulokset tieteellisen esitystavan mukaisesti
- esittämään kandidaatin tutkielmansa ja/tai siihen liittyvän kirjallisen esityksensä julkisesti
- arvioimaan muiden opiskelijoiden laatimia kandidaatin tutkielmia ja/tai kirjallisia esityksiä

Kandidaattiseminaarin suoritettuaan opiskelijalla on perusvalmiudet käytännön ja teoreettisten ongelmien analysointiin. Opiskelija on myös luonut perustan tutkimusvalmiuksille, joiden avulla hän kykenee luomaan ja ratkaisemaan mielekkäitä tutkimusasetelmia.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Paula Rossi, Vastaava opettaja
Paula.Rossi[ät]uta.fi

Opetus

4.9.2017 – 11.12.2017
Seminaari
Ma 4.9.2017 - 11.12.2017 viikoittain klo 9-12, Pinni A4014, Seminaari, syksy. Aloituskerralla sovitaan muut tapaamiskerrat.

Lisätiedot

Syksyn ryhmä.

Huom! 

Miettikää ennen ensimmäistä tapaamista alustavasti, mistä aiheesta haluaisitte tutkielmanne tehdä. Tutustukaa selaillen myös etukäteen hallintotieteiden tutkinto-ohjelman tutkielmaoppaaseen niiltä osin, kuin siinä käsitellään kandidaatinseminaaria ja -tutkielmaa.

Tutkielmaopas