x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALKAA15 Luova kaupunkikehittäminen 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Kunta- ja aluejohtaminen
Johtamiskorkeakoulu
Taitotaso creative city, luova kaupunki

Osaamistavoitteet

Kurssi jäsentää luovan kaupungin kehittämisideaa ja valmentaa osallistujaa tuottamaan kaupunkien taloudellista ja sosiaalista kehitystä edistäviä luovia ratkaisuja. Kurssin suorittanut ymmärtää luovan kaupunkikehittämisen problematiikkaa ja siihen liittyviä teoreettisia lähtökohtia, pystyy jäsentämään kyseistä ilmiökenttää ja tuntee alan peruskäsitteet. Lisäksi opiskelija perehtyy kurssilla luovuuden strategiseen hyödyntämiseen kaupunkikehittämisessä, luovuustekniikoiden käyttöön ja yhdyskuntien kehittämispotentiaalin hyödyntämismahdollisuuksiin.

Yleiskuvaus

Kurssilla paneudutaan luovan kaupunkikehittämisen teoriaan ja käytäntöön. Kurssin keskiössä ovat luovan kaupungin idean tarjoamat mahdollisuudet edistää yhdyskunnan kehityspotentiaalin hyödyntämistä. Kurssilla hahmotetaan kaupunkien kehittämisen haasteita luovaan kaupunkiin liittyvien keskusteluteemojen valossa, joita ovat mm. osallistavat hallintaprosessit, fyysinen ympäristö, luova talous sekä kulttuuri kaupunkikehittämisen voimavarana. Kehittämisen lähtökohtia tarkastellaan pohtimalla luovuuden ja innovatiivisuuden merkitystä kaupunkien kehittämisessä ja liittämällä niiden käsittely alan keskeisimpiin kehittämiskonsepteihin ja teoreettisiin kehittelyihin (Landry, Florida ym.). Kurssilla käydään läpi luovan kaupungin kehittämisidean toteutusmuotoja ja strategisia lähestymistapoja niin suomalaisten kuin ulkomaistenkin esimerkkien valossa sekä esitellään po. kehittämisen sisältöalueita (luovat teollisuudenalat, muotoilu, kulttuuri, paikallishistoria jne.). Lisäksi käydään läpi luovuustekniikoita ja niiden soveltamisen ehtoja.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Ari-Veikko Anttiroiko, Vastaava opettaja
Ari-Veikko.Anttiroiko[ät]uta.fi

Opetus

17.1.2018 – 21.2.2018
Luento-opetus 15 tuntia
HALKAA15 luento
Ke 17.1.2018 - 21.2.2018 viikoittain klo 9.15-11.45, Päät ls C6
Ryhmätyöskentely 15 tuntia
HALKAA15 Ryhmätyöskentely
Seminaari 5 tuntia
HALKAA15 seminaari

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Tentin painoarvo on 60%, suullinen esitys 20% ja ppt-esitys 20%. Kurssin suorittaminen edellyttää, että kaikki osiot on suoritettu hyväksyttävästi.

Oppimateriaalit

Luentomuistiinpanojen tekeminen on opiskelijan vastuulla. Oppimista tukee keskeisesti Moodle, jossa on mm. jakson luentokalvot, teemaan liittyviä julkaisuja ja luennolla esitettyä videomateriaalia.