x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJUA64 Sosiaalioikeus 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkisoikeus
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sosiaalioikeuden keskeisen sosiaali- ja terveydenhuollollisen ja toimeentuloturvaan liittyvän sisällön ja ymmärtää sosiaalioikeuden oikeudenalan aseman ja tehtävät oikeusjärjestyksen kokonaisuudessa.

Yleiskuvaus

Opintojaksolla tarkastellaan sosiaalisia oikeuksia, sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteellis-funktionaalista kokonaisuutta, sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä ja palvelujärjestelmää sekä toimeentuloturvaa koskevia oikeudellisia kysymyksiä ja näihin liittyvän lainopillisen argumentaation ja oikeudellisen ratkaisutoiminnan sisältöä ja luonnetta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Asko Uoti, Vastaava opettaja
asko.uoti[ät]tuni.fi

Opetus

23.10.2017 – 15.11.2017
Luento-opetus 16 tuntia
Luennot
Ma 23.10.2017 - 13.11.2017 viikoittain klo 14-16, Päät ls D13
Ke 25.10.2017 - 15.11.2017 viikoittain klo 10-12, Virta ls 114
Luentotentti
Ke 22.11.2017 klo 10.00-12, Päät ls D11
Luentotenttiuusinnat JA erilliset kirjallisuustentit:
Ma 4.12.2017 klo 8-12, Päätalo D X10a+b
Ti 19.12.2017 klo 16-20, Päätalo D X10a+b
Kirjallisuustentit:
Ma 12.2.2018 klo 8-12, Päätalo D X10a+b
Ti 17.4.2018 klo 16-20, Päätalo D X10a+b
Kirjatentti

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Opintojakson opetussuunnitelmassa mainituista teoksista käytetään opiskelun pohjana aina teoksen uusinta painosta. Teoksesta Tuori, Kaarlo - Kotkas, Toomas Sosiaalioikeus uusin painos on teoksen 5. uudistettu painos (Helsinki, Talentum Pro 2016). Teos on saatavissa myös elektronisessa muodossa: luettavissa yliopiston verkossa ja etäkäyttönä yliopistotunnuksilla kirjautumalla yliopiston kirjaston sivuille.

Opintojakson opintovaatimuksiin sisältyvät säädökset ovat seuraavat:

Suomen perustuslaki, PL 731/1999 (erit. perusoikeusluku); Sosiaalihuoltolaki, SHL 1301/2014; Terveydenhuoltolaki, TervHL 1326/2010; Kansanterveyslaki, KTL 66/1972; Erikoissairaanhoitolaki, EshL 1062/1989; Laki rajat ylittävästä terveydenhuollosta 1201/2013 ja Euroopan unionin ns. potilasdirektiivi 2011/24/EU;

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta, STVOL 733/1992; Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista, AsiakasmaksuL 734/1992; Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015; Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994; Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, AsiakasL 812/2000; Laki potilaan asemasta ja oikeuksista, PotL785/1992; Potilasvahinkolaki, PotVL 585/1986; Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922/2011; Laki yksityisestä terveydenhuollosta 152/1990;

Lastensuojelulaki, LSL 417/2007, Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista, VanhPL 980/2012; Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista, VPL 380/1987; Laki kehitysvammaisten erityishuollosta, KVL 519/1977 (erit. 3 a luku); Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 488/1999; Päihdehuoltolaki PHL, 41/1986; Mielenterveyslaki, MTL 1116/1990; Tartuntatautilaki, TTautiL 1227/2016;

Laki toimeentulotuesta, TTTL 1412/1997; Laki yleisestä asumistuesta, AsumisTukiL 938/2014; Työttömyysturvalaki, TTurvaL 1290/2002; Sairausvakuutuslaki, SVL 1224/2004; Laki vammaisetuuksista, VammaisetuusL 570/2007; Kansaneläkelaki, KEL 568/2007.

Lisätiedot

Luennot, kirjallisuus ja säädökset suoritetaan yhtenä kokonaisuutena (= luentotentti).

Tentittäessä opintojakso kirjallisuustenttinä (kirjallisuus + säädäkset) tästä tulee tehdä lisätietomerkintä NettiOpsu-ilmoittautumisen yhteydessä.