x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJUA63 Viestintä- ja informaatio-oikeus 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkisoikeus
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee viestintä- ja informaatio-oikeuden keskeiset käsitteet ja osaa soveltaa niitä itsenäisesti erilaisiin oikeudellisiin kysymyksiin. Opiskelija ymmärtää, kuinka viestintäoikeus on oikeudellista tutkimusta, jossa tarkastellaan ongelmalähtöisesti ja perinteiset oikeudenalojen rajat ylittäen viestinnän eri tapoihin kohdistuvien normistojen soveltamisalaa, sisältöä ja leikkauspisteitä sekä sääntelyn merkitystä ja vaihtoehtoja. Informaatio-oikeuden osalta opiskelija hahmottaa ennen kaikkea julkisuusperiaatteen toteuttamiseen ja rajoituksiin, henkilötietojen käsittelyyn ja suojaamiseen, viestinnän sisällöllisiin puitteisiin sekä tietoturvaa koskeviin kysymyksenasetteluihin liittyvän säännöstön systematiikan ja kykenee muodostamaan sen perusteella itsenäisiä informaatio-oikeudellisia tulkintoja.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Riku Neuvonen, Vastaava opettaja
riku.neuvonen[ät]tuni.fi

Opetus

1.11.2017 – 20.12.2017
Luento-opetus 30 tuntia
Ti 7.11.2017 klo 12-17, Pinni ls B1097
To 9.11.2017 klo 12-17, Pinni ls B1096
Ti 14.11.2017 klo 12-17, Juhlasali
To 16.11.2017 klo 12-17, Pinni ls B1096
Ti 21.11.2017 klo 12-16, Linna Väinö Linna
Ti 28.11.2017 klo 12-16, Linna Väinö Linna
Kirjatentti

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Kurssi suoritetaan oppimispäiväkirjalla ja kurssin aikana suoritettavilla tehtävillä.

Oppimateriaalit

Kurssilla suoritetaan opettajan osoittamalla tavalla seuraavat teokset:

1. Riku Neuvonen: Viestintä- ja informaatio-oikeuden perusteet

2. Mikko Hoikka - Riku Neuvonen - Pauli Rautiainen: Viestintämarkkinaoikeus

3. Muu opetusohjelmassa ilmoitettava kirjallisuus