x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJUA62 Ympäristöoikeus 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkisoikeus
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tunnistaa ympäristön käyttöä ja suojelua koskevan sääntelyn yleiset lähtökohdat ja keskeiset kehityspiirteet
- hahmottaa ympäristösääntelyn eurooppalaistuvaa ja kansainvälistyvää taustaa
- ymmärtää ympäristöoikeuden peruskäsitteet ja periaatteet
- hallitsee eri oikeuslähteiden käytön ja muut tulkinta- ja argumentaatio-oppiin vaikuttavat tekijät ympäristöoikeuden alalla
- hahmottaa oikeudenalan suhdetta muihin oikeudenaloihin,
erityisesti, valtiosääntö-, hallinto- ja eurooppaoikeuteen sekä oikeustieteen lähitieteisiin

Yleiskuvaus

Kurssiin kuuluu pakollisena tiimitehtävä ja tentti. Lisäksi on suositeltavaa tehdä luennoille ja tenttiin valmentavia verkkotehtäviä. Käytössä on Tabula (Moodle)-oppimisalusta, jossa muun ohella tiimit voivat työstää ja palauttaa tehtävänsä jonka he esittelevät kurssilla. Tiimitehtävän ja verkkotehtävien ohjeistus käydään läpi ensimmäisellä luentokerralla, johon on siksi syytä osallistua.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Osallistujamäärä on rajoitettu. Kurssivalinta tehdään ilmoittautumisen päätyttyä ennen ensimmäistä lähijaksoa.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Elina Pekkarinen, Vastaava opettaja
elina.pekkarinen[ät]uta.fi
Jouni Ranta (TAMK), Opettaja

Opetus

26.10.2017 – 14.12.2017
Luento-opetus 15 tuntia
Vuorovaikutukselliset lähijaksot (luento-opetus)
To 26.10.2017 klo 17.00-20.00, Kuntokatu 3, auditorio E1-06
To 2.11.2017 klo 17.00-20.00, E1-06
To 9.11.2017 klo 17.00-20.00, E1-06
To 23.11.2017 klo 17.00-20.00, E1-06
To 30.11.2017 klo 17.00-20.00, E1-06
Tentti
To 14.12.2017 klo 17.00-20.00, E1-06
To 18.1.2018 klo 16.30-19.30, auditorio D1-04, 2. tentti / uusintatentti
To 15.3.2018 klo 16.30-19.30, auditorio D1-04, 3. tentti / uusintatentti
Ryhmätyöskentely 18 tuntia

Arviointiperusteet

Ympäristöoikeus-opintojakso (5 op) sisältää:

1. Tentti (painoarvo 70 %)

2. Tutkiva tiimitehtävä (painoarvo 20 %)

3. Verkkotehtävät (vapaaehtoiset, painoarvo 10 %)

Hyväksytty suoritus: väh. 50 % maksimipisteistä

Oppimateriaalit

Ekroos et al.: Ympäristöoikeuden pääpiirteet. WSOYpro, Juva 2010 tai uudempi (Saatavana s-kirjana)

TAI

Kuusiniemi et al.: Ympäristöoikeus 2. uud. painos. Sanoma Pro Oy, Helsinki 2013 (Saatavana Talentumfokuksen s-kirjana) 

Lisätiedot

Ryhmätyöskentelyä varten ei kokoonnuta ohjatusti.

Huom! Lukuvuonna 2017 - 2018 kurssi toteutetaan syyslukukaudella periodissa II ja yhteistyössä TAMK:n kanssa.

Ks. Opetus pidetään TAMK:n pääkampuksella, ks. sijainti ja kulkuyhteydet:
http://www.tamk.fi/web/tamk/paakampus