x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJUA61 Julkiset hankinnat 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkisoikeus
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää julkisyhteisöjen, erityisesti kuntien ja valtion, julkisten hankintojen alaan kuuluvia oikeudellisia kysymyksiä hankintayksiköitä koskevan viranomais- ja hallintosopimustoiminnan näkökulmista. Hän hallitsee oikeudellisesti julkisten hankintojen suorittamiseen kuuluvaa substanssiosaamista keskeisen julkisen palvelu- ja tavarakilpailutuksen osa-alueilta. Opiskelija osaa nähdä julkisen vallan käytön ja hyvinvointipalvelumuotoilun mahdollisuudet sekä keskeiset oikeudelliset ongelmat julkisrahoitteisen palvelu- ja tavarahankinnan kontekstissa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Asko Uoti, Vastaava opettaja
Asko.Uoti[ät]uta.fi
Mikko Knuutinen, Opettaja

Opetus

6.3.2018 – 27.3.2018
Luento-opetus 16 tuntia
Luennot
Ti 6.3.2018 - 27.3.2018 viikoittain klo 10-12, Linna ls K103
To 8.3.2018 - 22.3.2018 viikoittain klo 10-12, Päätalo ls D 11
To 22.3.2018 klo 14-16, Päätalo ls D11
Luentotentti
To 12.4.2018 klo 10.00-12.00, Päätalo ls D 10B, EI tarvitse ilmoittautua
Luentotenttiuusinnat
Ke 9.5.2018 klo 8-12, Päätalo ls D10a+b, Ilmoittaudutaan NettiOpsussa
Ti 29.5.2018 klo 16-20, Päätalo ls D10a+b, Ilmoittaudutaan NettiOpsussa

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Luennot/luentomateriaali:

Opintojakson Moodle-aineisto

Kirjallisuus: 

Määttä, Kalle – Voutilainen, Tomi: Julkisten hankintojen sääntely. Helsinki, Kauppakamari 2017. Teos on saatavissa myös elektronisessa muodossa: luettavissa yliopiston verkossa ja etäkäyttönä yliopistotunnuksilla kirjautumalla yliopiston kirjaston sivuille.

Kuuttiniemi, Kirsi – Lehtomäki, Liisa: Valtion hankintakäsikirja 2017. Valtiovarainministeriön julkaisuja 29/2017. Helsinki, Lönnberg Print & Promo 2017. Verkkojulkaisun osoite: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/80095 TAI http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/80095 --> Valtion hankintakäsikirja 2017.

Säädökset: 

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016; Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1398/2016; Kuntalaki 410/2015, luvut 1-2, 8 ja 15; Kilpailulaki 948/2011, luku 4 a; L tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 1233/2006.

Lisäksi (soveltuvin osin): Hallintolaki 434/2003; L viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999; L sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 13/2003; Tuomioistuinlaki 673/2016.

Suositeltavaa oheislukemistoa:

Hankintalain kokonaisuudistuksen valmistelutyöryhmä: Hankintalain kokonaisuudistuksen valmistelutyöryhmän mietintö. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Kilpailukyky 37/2015. Sivut 1-378 ja 474-541. Verkkojulkaisun (saatavissa vain sähköisessä muodossa) osoite: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/74981/TEMjul_37_2015_web_13052015.pdf?sequence=1

Lisätiedot

Luennot, kirjallisuus ja säädökset suoritetaan yhtenä kokonaisuutena. Luentojen pääpaino on kunnallisen hankintatoimen tarkastelussa.