x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJUA44 Kansainvälisen oikeuden peruskurssi 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkisoikeus
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kokonaiskuva kansainvälisen oikeuden järjestelmästä, jossa valtiot ja kansainväliset järjestöt ovat keskeisiä subjekteja. Opiskelija tuntee erityisesti kansainvälisen oikeuden peruskysymyksiä ja kehityslinjoja sekä kansainvälisten järjestöjen toimintaa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Siina Raskulla, Vastaava opettaja
Siina.Raskulla[ät]uta.fi
Kari Takamaa, Opettaja

Opetus

23.2.2018 – 3.3.2018
Luento-opetus 20 tuntia
Pe 23.2.2018 klo 12-17, Pinni ls B1100
La 24.2.2018 - 3.3.2018 viikoittain klo 10-15, Päät ls A1
Pe 2.3.2018 klo 12-17, Päät ls A1
Kirjatentti
TENTTI (luennot ja kirjallisuus)
Ma 19.3.2018 klo 12-16, Päät ls D10b

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Kaikille yhteinen teos

Klabbers: International Law (2013)

Opiskelija valitsee oman valintansa mukaan yhden seuraavista teoksista: 2a) Nigel D. White, The law of international organisations, Manchester University Press (3. painos, 2017) 2b)Hugh Thilway, The International Court of Justice, 2016 (Oxfrod University Press), 2c) Gray: International Law and the Use of Force. (3. painos, 2008) 2d) Dinstein: The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict (2. painos, 2010)

Kirjallisuuden lisäksi jokaisen opiskelijan on perehdyttävä seuraavien valtiosopimusten keskeiseen sisältöön niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen: Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirja. Kansainvälisen tuomioistuimen perussääntö. Asetus valtiosopimusoikeutta koskevan Wienin yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä kyseisen asetuksen liitteenä olevaan tämän valtiosopimuksen käännökseen, SopS 33/1980.

Lisätiedot

Luennot ja kirjallisuus tentitään yhdessä.

Tentti (ei  ilmoittautumista)

Maanantai 19.3. klo 12-16 Päätalon D10b

Uusintatentti (ilmoittautuminen NettiOpsussa)

Ti 17.4. klo 16–20 päätalo ls D10 a+b

Ke 9.5. klo 8-12 päätalo ls D10 a+b