x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJUA23 Kunnallisoikeus 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkisoikeus
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kunnan itsehallinnollisen aseman perusteet ja tuntee kunnan tehtäviä ja toimialakysymyksiä sekä tuntee kunnallisen luottamushenkilöjärjestelmän oikeudelliset perusteet. Hän on myös omaksunut kuntien päätöksenteon, johtamisen ja viranomaistoiminnan oikeudellisen perustan keskeisen sisällön sekä tunnistaa kunnallistalouden oikeudellisen sääntelyn keskeiset erityispiirteet. Lisäksi opiskelija kykenee tarkastelemaan analyyttisesti julkisen ja yksityisen toiminnan rajapinnan kysymyksiä oikeudelliselta kannalta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Asko Uoti, Vastaava opettaja
asko.uoti[ät]tuni.fi

Opetus

9.1.2018 – 1.2.2018
Luento-opetus 16 tuntia
Luennot
Ti 9.1.2018 klo 10-12, Pinni ls B1097
To 11.1.2018 klo 10-12, Linna ls K103
Ti 16.1.2018 klo 10-12, Paavo Koli-sali
To 18.1.2018 klo 12-14, Linna ls K103
Ti 23.1.2018 klo 10-12, Pinni ls B1097
To 25.1.2018 klo 10-12, Virta ls 109
Ti 30.1.2018 klo 10-12, Pinni ls B1097
To 1.2.2018 klo 12-14, Päätalo ls D11
Luentotentti (EI pakollista ilmoittautumista)
Ke 7.2.2018 klo 10.00-12.00, Pinni ls B1100
Luentotenttiuusinnat (JKK:n yleisinä tenttipäivinä; ilmoittauduttava NettiOpsussa)
Ti 6.3.2018 klo 16-20, Päätalo ls D10a+b
Ma 26.3.2018 klo 8-12, Päätalo ls D10a+b
Ti 17.4.2018 klo 16-20, Päätalo ls D10a+b
Kirjatentti

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Luennot/luentomateriaali:

Opintojakson Moodle-aineisto (Kunnallisoikeudellista laintulkinta-aineistoa; Kunnallisoikeus, HALJUA23, OSAT I-III)

Kirjallisuus: 

Harjula-Prättälä: Kuntalaki - Tausta ja tulkinnat. 9. uud.p. Talentum 2015. Teos on saatavissa myös elektronisessa muodossa (luettavissa yliopiston verkossa ja etäkäyttönä yliopistotunnuksilla kirjautumalla yliopiston kirjaston sivuille)

Säädökset:

Yksityiskohtainen perehtyminen seuraaviin säädöksiin:

Suomen perustuslaki 731/1999, luvut 1-2 ja 11,

Euroopan neuvoston paikallisen itsehallinnon peruskirja (SopS 65/1991 ja SopS 66/1991),

Kuntalaki 410/2015,

Kotikuntalaki 201/1994,

Kuntarakennelaki 1698/2009,

Hallintolaki 434/2003, luku 5,

Vaalilaki 714/1998, luku 11,

Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 1704/2009,

Kilpailulaki 948/2011, luku 4 a,

Laki kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa 548/2016,

Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista 7/2014 JA

Luennoilla ilmoitettavat säädökset/säännökset

Suositeltavaa oheislukemistoa:

Hallituksen esitys eduskunnalle kuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 268/2014)

Http://alueuudistus.fi/lakiluonnokset-12-2016

Lisätiedot

Luennot, kirjallisuus ja säädökset suoritetaan yhtenä kokonaisuutena.