x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLKVS99 Pro gradu -tutkielma ja -seminaari 40 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Kansainvälinen politiikka
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Pro gradu -tutkielman kirjoittanut opiskelija on osoittanut kykenevänsä itsenäiseen tutkimustyöhön asettamalla tutkimustehtävän, sitomalla sen tieteenalan teoreettisiin ja sisällöllisiin keskusteluihin, kokoamalla tutkimustehtävänsä vaatiman aineiston ja analysoimalla sitä teoreettiset ja metodiset vaatimukset täyttäen sekä raportoimalla tutkimustulokset asianmukaisesti, selkeästi ja kiinnostavasti. Opiskelija tuntee hyvän tieteellisen käytännön periaatteet ja osaa soveltaa niitä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kansainvälisen politiikan tulevan lukuvuoden graduseminaareihin pitää kaikkien (myös jatkajien) ilmoittautua 20.8.2017 mennessä.

Ilmoittautumista pyydetään myös jatkajilta ja niiltä, jotka aikovat aloittaa seminaarin vasta keväällä 2018 Seminaari jaetaan temaattisesti kahteen tai useampaan ryhmään ilmoittautumisten perusteella.

Seminaari aloittaa työskentelynsä keskiviikkona 27.9.2016 klo 12-15.

Seminaarin aloittamisessa tärkeintä on, että voi keskittyä kunnolla gradun tekemiseen. Siksi opintojakso S10 olisi hyvä suorittaa ennen seminaaria.

Opettajat

Tuomas Forsberg, Vastaava opettaja
Tuomas.Forsberg[ät]uta.fi
Hannes Peltonen, Opettaja
Hannes.Peltonen[ät]uta.fi
Pami Aalto, Opettaja
Pami.Aalto[ät]uta.fi

Opetus

13.9.2017 – 23.5.2018
Seminaari 40 tuntia
Ke 27.9.2017 klo 12-15, Pinni A4086
Ke 17.1.2018 klo 9.30-12, Päätalo C5, Kevään graduseminaarin avausistunto