x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLKVS21 Kansainvälisen politiikan yleiset syventävät menetelmäopinnot 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Kansainvälinen politiikka
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee yhteiskuntatieteissä käytettävien tutkimusmenetelmien kentän erityisesti kansainvälisten suhteiden alalta. Hän ymmärtää metodivalintojen merkityksen teoriassa ja käytännössä. Hän osaa arvioida eri menetelmiä kriittisesti ja harjaannuttaa analyyttistä ajatteluaan. Hän kehittää tietämystään ja osaamistaan tutkimusprosessista ja menetelmävalmiuksistaan.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Milla Vaha, Vastaava opettaja

Opetus

24.10.2017 – 12.12.2017
Seminaari 20 tuntia
Ti 24.10.2017 - 5.12.2017 viikoittain klo 10-12, Pinni A2088
Pe 27.10.2017 - 1.12.2017 viikoittain klo 10-12, Pinni A2088
Ti 12.12.2017 klo 10-14, Päätalo A31

Arviointi

Numerolla 1-5.