x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALHAA12 Julkinen hallinto ja politiikka 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Hallintotiede
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee julkishallinnon toimintaperiaatteet sekä suomalaisen hallintojärjestelmän rakenteet ja ymmärtää niiden merkityksen julkishallinnon organisoitumisen ja palvelurakenteen kannalta. Opiskelija tunnistaa politiikkaprosessin keskeiset vaiheet ja politiikka (policy) -analyysin keskeiset käsitteet. Jakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet kontekstualisoida hallintotieteellisiä ilmiötä sekä ymmärtää julkisen toiminnan erityispiirteitä.

Yleiskuvaus

Jakso koostuu kahdesta sähköisesti suoritettavasta osasta. Tasokokeen sisältävän ensimmäinen osan aikana opiskelija perehtyy itsenäisesti Moodle-alustalla viranomaislähteiden avulla Suomen julkishallinnon rakenteisiin ja keskeisiin instituutioihin sekä lainsäätämismenettelyyn, valtion talousarvioprosessiin ja hallitusohjelman muodostamiseen ja sisältöön. Tämä osio on suoritettava annettavien ohjeiden mukaisesti kokonaisuudessaan aikavälillä 20.9.-11.10.

Jakson toisessa osassa opiskelija perehtyy luentotallenteiden ja kirjallisuuden avulla julkisen toiminnan luonteeseen (public interest) ja politiikka-analyysin (policy analysis) keskeisiin käsitteisiin. Tämän toisen osan opiskelija voi suorittaa oman aikataulunsa mukaisesti kuitenkin siten, että tentti on suoritettava toisen periodin päättymiseen (15.12.2017) mennessä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Paula Rossi, Vastaava opettaja
paula.rossi[ät]tuni.fi

Opetus

20.9.2017 – 15.12.2017
Luento-opetus 5 tuntia Verkossa
Luennot
Itsenäinen työskentely 50 tuntia Verkossa
Verkkokurssi
Ke 20.9.2017 - 11.10.2017 viikoittain, viikoittain, Moodle, Verkkokurssi tulee suorittaa hyväksytysti ennen luentoja. Verkkokurssi sisältää kolme viikkotehtävää, joista jokainen on suoritettava ajallaan edetäkseen kurssilla.
Luennot ja kirjallisuus
Pe 6.10.2017 - 15.12.2017 viikoittain, Luentotallenteet ja kurssin kirjallisuus itsenäisesti opiskellen, tentittävä 15.12. mennessä sähköisessä tenttipalvelussa.
Kirjatentti 4 tuntia Verkossa

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Kurssin arvosana määräytyy sähköisessä tenttipalvelussa tentittävien luentotallenteiden ja kirjallisuuden tenttiarvosanan mukaisesti. Sähköisen tentin ja siten kurssin kokonaisuuden voivat suorittaa vain kurssin ensimmäisen osan hyväksytysti suorittaneet opiskelijat.

Oppimateriaalit

Tentittävä teos:

Inga Nyholm, Jari Stenvall, Jenni Airaksinen, Elias Pekkola, Arto Haveri, Klaus af Ursin & Seppo Tiihonen (2016). Julkinen hallinto Suomessa. Tietosanoma.

Kirjatentti tehdään sähköisessä tenttipalvelussa ja sen yhteydessä tentitään myös luennot.

 

Lisätiedot

Kurssin Moodle –alue ohjeineen, tehtävineen ja materiaaleineen aukeaa ilmoittautumisajan päätyttyä 20.9. ja kurssille hyväksytyt siirtyvät sinne automaattisesti.