x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLPOP02 Valtio-opin johdantokurssi 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Valtio-oppi
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija omaa perustiedot politiikan tutkimuksen keskeisistä käsitteistä, teorioista, aineistoista, tutkimuskohteista sekä ajankohtaisista haasteista. Opintojakson jälkeen opiskelija on perehtynyt valtio-oppiin tieteenalana ja osaa arvioida politiikan tutkimuksen suhteita muihin yhteiskuntatieteisiin. Opiskelija osaa myös arvioida politiikan luonteen muutosta ja poliittisen toiminnan eri muotoja sekä ymmärtää tärkeimpien poliittisten ideologioiden ja poliittisten järjestelmien keskeisiä ominaisuuksia.

Yleiskuvaus

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Opettajat

Tapio Raunio, Vastaava opettaja
tapio.raunio[ät]tuni.fi

Opetus

5.9.2017 – 3.10.2017
Luento-opetus 24 tuntia
Ti 5.9.2017 - 3.10.2017 viikoittain klo 9-12, Päätalo D10B
Poikkeukset:
12.9.2017 klo 9 –12 , Päätalo A1
To 7.9.2017 - 28.9.2017 viikoittain klo 9-12, Päätalo D10A

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Luentosarjan yhteydessä suoritetaan teos Heywood, Politics. Palgrave 2013. 4. painos (3 op).