x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALHAP01 Johdatus hallintotieteeseen 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Hallintotiede
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kokonaiskäsitys siitä, mitä hallintotiede on tieteenalana. Opiskelija hallitsee myös tieteenalan perusteoriat ja niiden historialliset lähtökohdat sekä ymmärtää hallinnon, julkisen politiikan organisaation ja johtamisen keskeiset kysymyksenasettelut. Samoin kurssin suoritettuaan opiskelija kykenee jäsentämään organisaatioita, johtamista ja julkista politiikkaa hallintotieteen perusteorioiden näkökulmasta sekä soveltamaan tieteenalan niitä käytännön ongelmiin.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Elias Pekkola, Vastaava opettaja
elias.pekkola[ät]tuni.fi
Jari Stenvall, Vastaava opettaja
jari.stenvall[ät]tuni.fi

Opetus

12.9.2017 – 10.10.2017
Luento-opetus 22 tuntia
Ti 19.9.2017 - 17.10.2017 viikoittain klo 12-16, Linna Väinö Linna
Ti 12.9.2017 klo 14-16, Linna, Väinö Linna -sali, Huom! Aloituskerran kellonaika muuttunut, uusi aika on klo 14-16

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

1. Stenvall, Jari ja Virtanen Petri: Julkinen johtaminen. Tietosanomat 2010.

JA

2.Vartola, Juha: Näkökulmia byrokratiaan. Tampereen yliopisto, Johtamistieteiden laitos 2004.

TAI

2.. Harisalo, Risto: Organisaatioteoriat. Tampere University Press 2008.

Lisätiedot

Tämä HALHAP01 kurssin luentototeutus on tarkoitettu ensisijaisesti hallintotieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijoille. Sivuaine- ja avoimen yliopiston opiskelijoille suunnattu monimuotototeutus (verkkokurssina) avautuu joulukuun alussa.

Tässä toteutuksessa luennot (2 op) ja kirjallisuus (3 op) tentitään erillisinä tentteinä. Kirjallisuus tentitään sähköisesti.