x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALHAA13 Henkilöstöjohtaminen 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Hallintotiede
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää esimiestyöskentelyn, henkilöstön johtamisen ja henkilöstövoimavarojen merkityksen organisaation menestymisen kannalta. Hänellä on peruskäsitys esimiestyön sisällöstä ja haasteista. Hän kykenee erittelemään tekijöitä, jotka työpaikan inhimillisessä vuorovaikutuksessa liittyvät ihmisten työsuoritukseen. Hän tunnistaa osa-alueet, joita organisaatioissa on henkilöstövoimavarojen strategisen aseman määrittämiseksi, niiden hankkimiseksi, ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Hän hallitsee tiedollisesti ydinseikat kultakin osa-alueelta ja tuntee niihin liittyviä sovellutuksia.

Yleiskuvaus

Työskentely tapahtuu kokonaan verkkopohjaisesti Moodle-alustalla. Kurssille valittu opiskelija siirtyy automaattisesti alustalle, jossa työskentely tapahtuu itsenäisesti, alustalla olevia ohjeita ja suoritusjärjestystä noudattaen omien aikataulujen mukaisesti, kuitenkin viimeistään neljännen periodin loppuun mennessä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Paula Rossi, Vastaava opettaja
paula.rossi[ät]tuni.fi

Opetus

8.1.2018 – 27.5.2018
Luento-opetus 15 tuntia Verkossa
Itsenäinen työskentely 100 tuntia Verkossa

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Kurssille ilmoittautuminen on päättynyt ja opiskelijavalinta on tehty. Valinnassa painotettiin suoritettujen opintopisteiden lisäksi muun muassa opintojen vaihetta ja opintojen suuntaamista.

Tutkinto-opiskelijoiden osalta opiskelijamäärä on rajattu tänä vuonna noin 300:een aiemmin ilmoitetun 250 sijaan. Ilmoittautuneita oli liki 400.

HUOM! Jälki-ilmoittautumisia ei oteta vastaan, eikä niitä koskeviin tiedusteluihin vastata.