x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
JOVTS1/SOS10.6 Viestinnän ja median tutkimus 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Tiedotusoppi
Viestintätieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suhteuttaa viestintä- ja mediatutkimuksen keskeisiä suuntauksia toisiinsa niiden avainkysymysten, käsitemäärittelyjen ja taustaoletusten kannalta. Opiskelija tunnistaa niin suuntauksille erityisiä ja niitä yhdistäviä kuin tieteenalarajat ylittäviä tematiikkoja sekä pystyy muotoilemaan näitä koskevia tutkimusongelmia. Hän ymmärtää käsitteellisen ajattelun ja teoriahistorian tuntemisen tärkeyden.

Yleiskuvaus

Opetus jakautuu kahteen osaan, joista ensimmäinen (Osa I) ajoittuu välille 4.9.–6.11. ja toinen (Osa II) välille 13.11.–11.12.

Osa I: Moninäkökulmainen Kohtaamisia median ja teknologian äärellä -luentosarja, jonka viitepisteenä toimii Arrival-tieteiselokuva. Kukin luennoitsija hyödyntää elokuvaa rajapintana avatakseen näkökulmia ajankohtaisiin problematiikkoihin oman taustansa, asiantuntemuksensa ja tutkimusintressiensä pohjalta. Sarjan päättää paneelikeskustelu, jossa luennoitsijat pohtivat kurssin osallistujien esiin nostamia kysymyksiä.

Luento-osuuden oppimateriaalit: kuhunkin luentoon liittyy etukäteen luettava oheisteksti. Ensimmäistä luentokertaa 4.9. varten lue: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14791420.2013.812596

Osa II: Kaksi vaihtoehtoista suoritustapaa. Joko itseohjautuva lukupiiri yhdestä teoksesta (Hayles 1999: How we became posthuman) tai esseet kahdesta teoksesta (Hayles 1999/essee 1 sekä Gillespie et al., eds. 2014: Media technologies. Essays on communication, materiality and society/essee 2).

Kurssin pohjustus ja yksityiskohtaiset suoritusohjeet ensimmäisellä tapaamiskerralla 4.9. Jälkimmäisen osuuden lukupiirityöskentely ohjeistetaan erikseen 13.11. tapaamisessa.

Kurssi on kokonaisuudessaan pakollinen Journalistiikan ja mediatutkimuksen maisteriohjelman opiskelijoille. Luento-osuutta suorittamaan otetaan enintään 15 muuta opiskelijaa YKYn koordinoiman SOS10.6-opintojakson kautta.

Aloituskertaa lukuun ottamatta luento-osuus on avoin myös aihepiiristä kiinnostuneelle yleisölle.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

NettiOpsussa 3.9. mennessä.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Seija Ridell, Vastaava opettaja
Seija.Ridell[ät]uta.fi

Opetus

4.9.2017 – 11.12.2017
Luento-opetus
Osa I: Kohtaamisia median ja teknologian äärellä -luentosarja
Ma 4.9.2017 - 6.11.2017 viikoittain klo 14-17, PÄÄT ls. D11
Poikkeukset:
25.9.2017 , PINNI B1096 ja 6.11. PINNI A1081
Lukupiiri
Osa II (vaihtoehtoiset tavat: lukupiiri tai esseet)
Ma 13.11.2017 - 11.12.2017 viikoittain, PÄÄT ls. D11, Ensimmäinen kokoontuminen 13.11. klo 14-17, PINNI A1081

Lisätiedot

KOHTAAMISIA MEDIAN JA TEKNOLOGIAN ÄÄRELLÄ

OSA I

4.9. Aloitus: Pohjustus ja kurssin speksit (Ridell)

11.9. Scifi, yhteiskuntakritiikki ja vastuu huomisesta (Essi Vatilo)

18.9. Aika, muisti, media: Arrival ja ajalliset kokemukset elokuvassa (Anneli Lehtisalo)

25.9. Kiihtyvyys vailla nopeutta: Digitaalisuus tiedon rakentajana (Riku Roihankorpi)

2.10. Kuuleeko alien? Äänelliset teknofantasiat ja unelma tunnistettavuudesta (Meri Kytö)               

9.10.  Kieli ihmisen sosiaalisuuden välineenä (Jarkko Toikkanen)

16.10. Ei opetusta

23.10. Mediaspektaakkelit maailmankylässä (Anna Rantasila) 

30.10. Teknologia ja toisen kohtaaminen (Pekka Isotalus)

6.11.  Paneelikeskustelu: tulokulmia kohtauttamassa (luennoitsijat + Ridell)


OSA II

13.11.  Kurssin jälkimmäisen osuuden pohjustus- ja ohjeistustapaaminen (Ridell)
    Suoritusvaihtoehdot A (itseohjautuva lukupiiri) tai B (kaksi kirjaesseetä)
– HUOM. Vaihtoehdossa A ryhmätyöskentely alkaa tällä viikolla

Viikot 46–50 Itseohjautuva lukupiirityöskentely tai kirjaesseiden kirjoittaminen