x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
JOVAT2 Kandidaatin tutkielma ja seminaari (kevät) 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Viestintätieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää tieteen ja tutkimuksen etiikan perusperiaatteet ja eettisesti toimimisen välttämättömyyden tiedeyhteisössä sekä osaa itsenäisesti suunnitella ja toteuttaa tieteenalalta pienimuotoisen empiirisen tai teoreettisen tutkimuksen. Hän osaa asettaa ja rajata tutkimuskysymyksiä, suhteuttaa niitä erilaisiin metodologisiin valintoihin sekä etsiä, kerätä, käsitellä ja analysoida aineistoa tutkimuskysymyksiin vastaamiseksi. Hän osaa perustella tutkimusprosessin eri vaiheissa tekemiään valintoja ja ymmärtää niiden seurauksia. Hän ymmärtää tutkimusraportin perusvaatimukset, erottaa tieteellisen tekstin ei-tieteellisestä ja pystyy kirjoittamaan tieteellistä asiatyyliä. Hän osaa käydä tieteellistä keskustelua sekä suunnitella työaikansa käyttöä. Hän oppii etsimään vaihtoehtoisia ratkaisuja tutkimuksen ongelmatilanteissa ja työskentelemään ryhmässä niiden ratkaisemiseksi. Laatimalla tutkielmastaan kypsyysnäytteen opiskelija osoittaa perehtyneensä opinnäytteensä alaan ja hallitsevansa suomen kielen taidon pystyäkseen toimimaan koulutusalansa asiantuntijatehtävissä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

NettiOpsussa 3.1. mennessä.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Jarkko Niemi, Vastaava opettaja
jarkko.niemi[ät]tuni.fi
Tuula-Riitta Välikoski, Vastaava opettaja
tuula-riitta.valikoski[ät]tuni.fi
Sanna Ala-Kortesmaa, Vastaava opettaja
sanna.ala-kortesmaa[ät]tuni.fi
Mikko Hautakangas, Vastaava opettaja
mikko.hautakangas[ät]tuni.fi

Opetus

11.1.2018 – 24.5.2018
Seminaari 40 tuntia
Yhteinen aloitustapaaminen ryhmille (ei PV-ryhmille)
To 11.1.2018 klo 10-12, PÄÄT ls. D13
Ryhmä 1 (journalistiikka/ mediatutkimus)
To 18.1.2018 - 3.5.2018 viikoittain klo 10-13, PÄÄT rh A33, Hautakangas
Ryhmä 2 (journalistiikka/ mediatutkimus)
To 18.1.2018 - 3.5.2018 viikoittain klo 10-13, PÄÄT E113b, Niemi
Ryhmä 3 (journalistiikka/ mediatutkimus) ryhmä perustetaan, jos tarve nähdään aloitustapaamisessa
Ryhmä 5 (puheviestintä)
To 18.1.2018 - 24.5.2018 viikoittain klo 9-12, Päät D125, Välikoski

Lisätiedot

Päivitys 24.11.: Puheviestinnän opiskelíjoille on vain yksi ryhmä ilmoittautumisilmoituksista poiketen!