x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
JOVAT1 Tutkimustyön perusteet (syksy) 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Viestintätieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija tietää tieteenalan empiirisen tutkimuksen perusteet, tutkimusprosessin vaiheet ja metodologisesti erilaiset tutkimustyypit. Hän ymmärtää tutkimuskysymysten, teorialähtökohdan, analyysimenetelmien ja aineiston väliset yhteydet tutkimusprosessin kulussa. Hän tietää keskeisiä aineiston keruu- ja analyysimenetelmiä, ymmärtää niiden ominaispiirteitä ja osaa tehdä niitä koskevia valintoja tutkimuskysymyksiin vastaamiseksi. Hän ymmärtää tutkimusetiikan ja hyvän tieteellisen käytännön pelisäännöt ja osaa noudattaa niitä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

NettiOpsussa.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Iiris Ruoho, Vastaava opettaja
iiris.ruoho[ät]tuni.fi
Tuula-Riitta Välikoski, Vastaava opettaja
tuula-riitta.valikoski[ät]tuni.fi

Opetus

7.9.2017 – 14.12.2017
Harjoitukset 30 tuntia
Ryhmä 1 (teemalla median ja sukupuolen tutkimus)
Ma 11.9.2017 - 11.12.2017 viikoittain klo 12-14, PÄÄT E113b, Ruoho ja Hokka
Ryhmä 2 (teemalla medioituminen)
To 7.9.2017 - 14.12.2017 viikoittain klo 15-17, PÄÄT E113b, Ruoho
Ryhmä 3 (puheviestintä)
To 14.9.2017 - 14.12.2017 viikoittain klo 9-12, PÄÄT D125, Välikoski