x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
JOVA3 Viestintä ammatillisissa ja läheisissä vuorovaikutussuhteissa 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Puheviestintä
Viestintätieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija hallitsee interpersonaalisen viestinnän keskeiset teoriat ja eri kontekstien erityispiirteet sekä ymmärtää, miten vuorovaikutusosaaminen ilmenee ja vaikuttaa viestintätilanteissa. Opiskelija osaa analysoida erilaisia interpersonaalisen viestinnän tilanteita ja suhteita soveltamalla alan teorioita sekä kehittää omaa osaamistaan erilaisissa vuorovaikutussuhteissa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kontaktikurssille ilmoittautuminen NettiOpsussa.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Sanna Ala-Kortesmaa, Vastaava opettaja
sanna.ala-kortesmaa[ät]tuni.fi

Opetus

8.1.2018 – 27.5.2018
Luento-opetus 21 tuntia
Kontaktikurssina (Ala-Kortesmaa)
To 11.1.2018 - 22.2.2018 viikoittain klo 9-12, PINNI ls. B3110
Poikkeukset:
15.2.2018 , PINNI ls. B3109
Verkko-opetuksena (Ala-Kortesmaa)

Lisätiedot

Opintojakson voi suorittaa myös verkkotehtävinä, mikä suoritustapa on suunnattu valinnaisia opintoja tekeville ja avoimen yliopiston opiskelijoille. Ilmoittautua voit 15.1. lähtien verkkosuoritustavasta vastaavalle opettajalle (sanna.ala-kortesmaa@uta.fi). Jos haluat suorittaa opintojakson verkkotehtävinä kevään aikana, ilmoittaudu viimeistään 10.3.2018. Suoritustapa sisältää kolme oppimistehtävää, joiden tekemiseen on aikaa 8 viikkoa. Ensimmäinen oppimistehtävä tulee palauttaa kahden viikon kuluttua Moodle-ympäristöön kirjautumisesta. Kaikki tehtävät tulee kuitenkin palauttaa 8 viikon kuluessa viimeisestä ilmoittautumispäivästä. Oppimistehtävien teemoina ovat vuorovaikutussuhteiden erityispiirteet, vuorovaikutussuhteiden analysointi teorioiden avulla ja oman vuorovaikutusosaamisen analysointi. Kunkin oppimistehtävän vaadittava pituus on n. 6–8 sivua.

Oppimistehtävissä tavoitteena on hyödyntää opintojakson kirjallisuutta Baxter & Braithwaite (Eds.): Engaging theories in interpersonal communication: Multiple perspectives (e-kirjana) ja Trenholm & Jensen. Interpersonal communication. Lisäksi Moodle-ympäristössä on oppimistehtäviä tukevia videoita ja muuta materiaalia.

Pakollisina edeltävinä opintoina vaaditaan JOVP2 Vuorovaikutuksen perusteet.