x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
JOVA11 Kerronnan monet muodot - kirjatentti ja essee 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Viestintätieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt kerronnan eri muotoihin ja analyysimenetelmiin. Hän tunnistaa erilaisia multimodaalisia kerronnan rakenteita, keinoja ja konventioita erilaisista ihmistoiminnan ympäristöistä, kulttuuri-ilmiöistä, mediatuotteista sekä journalistisista lajityypeistä. Opiskelija ymmärtää kerronnallisuuden perustavan aseman ja monet roolit kulttuurissa, tuntee esitysten ja kertomusten eri muotoja sekä kerronnan välineiden mahdollisuuksia ja rajoituksia. Oppimaansa hyödyntäen hän pystyy tuottamaan analyyttisen näkökulman sisältävän ja eri viestintäympäristöihin sijoittuvan kerronnallisen kokonaisuuden.

Opettajat

Riku Roihankorpi, Vastaava opettaja
Riku.Roihankorpi[ät]uta.fi
Hanna Suutela, Vastaava opettaja
Hanna.Suutela[ät]uta.fi

Opetus

Itsenäinen työskentely
Kirjatentti

Lisätiedot

Avoimen yliopiston opiskelijat suorittavat opintojakson kirjatentillä (2 op) ja esseellä (3 op) Riku Roihankorvelle. 

Kurssi järjestetään kontaktiopetuksena (luentosarja) 3. periodissa (Hanna Suutela). Tarkempi sisältö annetaan myöhemmin.