x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
JOVA7 Julkisuuden tuottamisen käytännöt 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Viestintätieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hahmottaa julkisuuden moniulotteisuuden. Hän ymmärtää kulttuurimuotojen (esim. journalismin, musiikin, teatterin, fiktion, verkon sosiaalisen median) erityisyyden julkisuutta rakentavina käytäntöinä ja kykenee erittelemään niille ominaisia piirteitä. Opiskelija pystyy analysoimaan julkisuuteen liittyvien ulottuvuuksien, kuten esillä olon, yhdessä toimimisen, osallisuuden, eettisyyden ja välittämisen merkityksiä sekä arvioimaan niiden kytkeytymistä yhteiskunnallisiin valtasuhteisiin ja -rakenteisiin.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Anneli Lehtisalo, Vastaava opettaja
anneli.lehtisalo[ät]tuni.fi

Opetus

23.11.2017 – 25.1.2018
Luento-opetus
To 23.11.2017 - 25.1.2018 viikoittain klo 14-17, Lukupiiri klo 14-15 + luennot klo 15-17; Ei opetusta vkoilla 30/2017-1/2018.
Poikkeukset:
23.11.2017 klo 14 –17 , PÄÄT ls. 07
30.11.2017 klo 15 –17 , PÄÄT ls. 07
7.12.2017 klo 15 –17 , PÄÄT ls. 07
To 11.1.2018 klo 15-17, PÄÄT ls. D14
To 18.1.2018 klo 15-17, PÄÄT ls. A05
To 25.1.2018 klo 15-17, PÄÄT ls. A05

Oppimateriaalit

Ensimmäistä luentokertaa varten luetaan artikkelit:

Habermas, Jürgen (2009). Poliittinen viestintä mediayhteiskunnassa: Voiko demokratia yhä iloita episteemisestä ulottuvuudesta? Media & viestintä, vol. 32: 3, 31−44.

https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/62983

Warner, Michael (2002). Publics and Counterpublics (abbreviated version), Quarterly Journal of Speech, vol. 88: 4, 413−325. (Saatavilla kirjaston e-lehtitietokannan kautta.)

Lisätiedot

Vaihtoehtoisesta suorituksesta sovittava Kaarina Nikusen (kaarina.nikunen@uta.fi) kanssa syksyllä ennen marraskuun alkua ja keväällä ennen huhtikuuta.  Alternative studies have to be agreed in the Autumn term before November and in the Spring term before April (kaarina.nikunen@uta.fi). 

Kurssin ohjelma torstaisin klo 14–17, josta lukupiirityöskentely klo 14-15.
Luennot klo 15-17:

- 23.11. Johdatus kurssiin + Julkisuus, Anneli Lehtisalo
- 30.11. Yksityisyys, Heikki Heikkilä
- 7.12. Kärsimys, Kaarina Nikunen
- 11.1. Viha, Eliisa Vainikka
- 18.1. Sovittelu, Mikko hautakangas
- 25.1. Vale, Anneli Lehtisalo