x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
JOVA6 Tila, teknologia ja toiminta 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Viestintätieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää tilan problematiikan keskeisyyden mediaan, kulttuuriin ja viestintään kohdistuvan tutkimuksen kentällä ja tunnistaa tilan näkökulmasta avautuvia tutkimuksellisia aihealueita. Hän hahmottaa tilan, teknologian ja ihmisten toiminnan keskinäissidoksia myös historialliselta kannalta. Opiskelija osaa eritellä ja arvioida teknologioiden roolia eri tilojen ominaispiirteiden sekä tiloissa mahdollisen ja niitä mahdollisesti muokkaavan toiminnan suunnasta.

Yleiskuvaus

Opetus kevätlukukaudella 2018
Maanantaisin 15.1. alkaen, klo 14–17, Päätalo E350

Opetus jakautuu kahteen osaan: kolmannen periodin kestävään luento-osuuteen ja neljännellä periodilla yksilöllisesti, pareittain tai pienryhmässä toteutettavaan tutkimusharjoitukseen.

3. periodi: Kurssin luento-osuuden punaisena lankana toimii havainto urbaanin ympäristön tilallisesta moninaistumisesta ja kerrostumisesta teknologian digitalisoitumisen ja verkottumisen sekä mobiilien älylaitteiden yleistymisen myötä. Samalla kehollisesti koettava fyysinen kaupunki tarjoaa tarkasteluille tärkeän kiinnekohdan. Keskeinen kysymys kurssilla koskee niitä rakenteellisia tekijöitä ja voimia, jotka muotoilevat näkyvän, kuuluvan ja tuntuvan kaupunkitilan luonnetta sekä ihmisaistien että julkisesti saatavilla olevan tiedon ulottumattomissa – mukaan lukien historialliset kehityskulut, hallinnan ja suunnittelun käytännöt sekä urbaanien toimintojen ja kaupunkielämän teknologisen ja taloudellisen ohjautumisen.

Huomion kiinnittäjänä ja viitepisteenä toimii Tampereen keskustan pääsuoni, jota luennoilla lähestytään / jota viitepisteenä käyttäen ponnistetaan liikkeelle eri tarkastelusuunnista ja kohdennuksin seuraavan otsikon alla:Näkyvä/näkymätön Hämeenkatu. Kurssin vierailijat valottavat muun muassa kaupungin liikenteen ohjausjärjestelmien digitalisoitumista, kaupunkitilan kalustamista mainos- ja mediaelementeillä sekä kadun tallaajille tuntemattomia hallinnan, suunnittelun ja vallankäytön taustoja ja dynamiikkoja.

4. periodi: Tutkimusharjoitus ohjeistetaan 3. periodin lopussa tai 4. periodin alussa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

NettiOpsussa.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Seija Ridell, Vastaava opettaja
Seija.Ridell[ät]uta.fi
Meri Kytö, Vastaava opettaja
Meri.Kyto[ät]uta.fi

Opetus

15.1.2018 – 14.5.2018
Ryhmätyöskentely
Ma 15.1.2018 - 14.5.2018 viikoittain klo 14-17, PÄÄT ls. E350