JOVA17 Visuaalisen journalismin perusteet, luennot 0–5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Tiedotusoppi
Viestintätieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää visuaalisen journalismin ilmaisulliset mahdollisuudet ja osaa kiinnittää niihin huomiota omassa työskentelyssään. Hänellä on perusvalmiudet kameratyöskentelyyn ja kuvatuotantoon monimediaympäristössä.

Opettajat

Anssi Männistö, Vastaava opettaja
Anssi.A.Mannisto[ät]uta.fi

Opetus

5.3.2018 – 23.4.2018
Luento-opetus 16 tuntia
Ma 5.3.2018 - 23.4.2018 viikoittain klo 15-18, PÄÄT ls. A4, ei opetusta 2.4.
Ke 7.3.2018 klo 16-19, Päätalo A4, Yhteisluento kamerankäytön perusteista harjoitusryhmäläisille
Harjoitukset 40 tuntia

Lisätiedot

Harjoitusryhmät on vain journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille.

Muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijat sekä avoimen opiskelijat suorittavat näiden luentojen lisäksi osallistumalla Kuvajournalismin historia ja tulevaisuus -luentosarjalle syksyllä 2018 II periodissa.