x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATMAP11 Moniulotteinen markkinointi (avoin yliopisto-opetus), monimuoto-opetus 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen taloustiede, markkinointi
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee tunnistamaan, arvioimaan ja soveltamaan markkinoinnin keskeisiä käsitteitä, osa-alueita ja sisältöjä. Lisäksi kurssilla kehitetään keskeisten asiantuntijaksi kasvua tukevien avaintaitojen kehittymistä, kuten kriittistä ajattelua, tiedon soveltamista sekä ryhmätyöskentely- ja viestintätaitoja verkossa.

Yleiskuvaus

Opintojaksossa perehdytään erilaisiin markkinoinnin lähestymistapoihin, toimintaympäristöön ja markkinoinnin kilpailukeinoihin. Opintojaksossa tunnistetaan keskeiset markkinoinnin muutokseen vaikuttavat tekijät.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Sonja Lahtinen, Vastaava opettaja
sonja.lahtinen[ät]tuni.fi
Ulla-Maija Sutinen, Yhteyshenkilö
ulla-maija.sutinen[ät]tuni.fi

Opetus

17.1.2018 – 31.5.2018
Luento-opetus 2 tuntia
Ke 17.1.2018 klo 16.15-17.45, Päätalo A1, Opintojakson aloitusluento
Itsenäinen työskentely 133 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Itsenäinen suorittaminen, harjoitustyö ja kirjallinen tentti

Oppimateriaalit

  1. Kotler, Philip &Keller, Kevin L.: Marketing Management, Pearson/Prentice Hall, 2009 (tai uudemmat painokset 2012 tai 2016).
  2. Artikkeleita ja ajankohtaismateriaalia luennoitsijan osoituksen mukaan.

Lisätiedot

Kurssi on tarkoitettu kauppatieteitä valinnaisina opintoina opiskeleville opiskelijoille ja avoimen yliopiston opiskelijoille.

Kurssi suoritetaan itsenäisenä verkkokurssina Moodlessa. Uusi viikkoteema avautuu aina keskiviikkoisin (5 viikkoa), jolloin näkyviin tulevat kyseiseen teemaan kuuluva videoluento, luennoitsijan käyttämät luentomateriaalit, ajankohtaiset mediapoiminnat ja muu aineisto. Harjoitustyö palautetaan Moodlessa ja lopputentti suoritetaan sähköisessä tenttijärjestelmässä.

TaY:n tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat tälle kurssille NettiOpsussa.