x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALHAP01 Johdatus hallintotieteeseen (avoin yliopisto-opetus), monimuoto-opetus 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Hallintotiede
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kokonaiskäsitys siitä, mitä hallintotiede on tieteenalana. Opiskelija hallitsee myös tieteenalan perusteoriat ja niiden historialliset lähtökohdat sekä ymmärtää hallinnon, julkisen politiikan organisaation ja johtamisen keskeiset kysymyksenasettelut. Samoin kurssin suoritettuaan opiskelija kykenee jäsentämään organisaatioita, johtamista ja julkista politiikkaa hallintotieteen perusteorioiden näkökulmasta sekä soveltamaan tieteenalan niitä käytännön ongelmiin.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Paula Rossi, Vastaava opettaja
paula.rossi[ät]tuni.fi

Opetus

1.12.2017 – 27.5.2018
Luento-opetus 22 tuntia Verkossa
Itsenäinen työskentely 40 tuntia Verkossa
Kirjatentti 4 tuntia Verkossa

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

1. Stenvall, Jari ja Virtanen Petri: Julkinen johtaminen. Tietosanomat 2010.

JA

2.Vartola, Juha: Näkökulmia byrokratiaan. Tampereen yliopisto, Johtamistieteiden laitos 2004.

TAI

2. Harisalo, Risto: Organisaatioteoriat. Tampere University Press 2008.

Lisätiedot

Sivuaineopiskeilijoille ja avoimen yliopiston opiskelijoille. Monimuotototeutus, verkkokurssi Moodlessa. Kirjallisuus ja luennot tentitään yhdessä sähköisessä tenttipalvelussa.

TaY:n sivuaineopiskelijat ilmoittautuvat tälle kurssille NettiOpsussa.