x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
VENA5 Seminaari I, kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
venäjä
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Viestintätieteiden tiedekunta

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee tieteellisen esitystavan keskeiset periaatteet. Hän osaa suunnitella tiedonhakua, tehdä omasta aiheestaan aiheenmukaisia hakuja myös kansainvälisistä tietolähteistä ja analysoida saamiaan tuloksia. Hän tuntee viittauskäytännöt ja viitteidenhallinnan apuvälineet.

Opiskelija osaa määritellä tutkimusaiheen, laatia tutkimussuunnitelman ja suppeahkon tieteellisen tutkielman tutkimuseettisiä periaatteita noudattaen. Hän osaa esitellä tutkimustaan yleisölle. Opiskelija osaa arvioida toisten opiskelijoiden seminaaritöitä ja antaa niistä palautetta. Hän kykenee arviomaan tutkimustiedon luotettavuutta sekä sen tuottamisen eettistä perustaa. Opiskelija osaa soveltaa opinnäytetyössään tutkimusaiheeseensa liittyviä keskeisiä käsitteitä ja menetelmiä. Hän pystyy osoittamaan kypsyysnäytteessä hallitsevansa tutkimusalueensa myös koulusivistyskielellään.

Opiskelija hahmottaa oman tutkintonsa (Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto) kokonaisuutena ja osaa suunnitella opintojaan eteenpäin kohti maisteriopintoja.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Irina Savkina, Vastaava opettaja
irina.savkina[ät]tuni.fi
Olga Nenonen, Vastaava opettaja
olga.nenonen[ät]tuni.fi
Igor Kudashev, Vastaava opettaja
igor.kudashev[ät]tuni.fi

Opetus

4.9.2017 – 26.4.2018
Seminaari
Ryhmä 1 (kirjallisuus ja kulttuuri; Savkina)
Ma 4.9.2017 - 9.10.2017 viikoittain klo 14-16, PinniB 4031
Ma 23.10.2017 - 11.12.2017 viikoittain klo 14-16, PinniB 4031
Ma 8.1.2018 - 19.2.2018 viikoittain klo 14-16, PinniB 4031
Ryhmä 2 (kieli; Nenonen)
Ma 4.9.2017 - 9.10.2017 viikoittain klo 14-16, PinniB 4119
Ma 23.10.2017 - 11.12.2017 viikoittain klo 14-16, PinniB 4119
Ma 8.1.2018 - 19.2.2018 viikoittain klo 14-16, PinniB 5005
Ryhmä 3 (kääntäminen ja tulkkaus; Kudashev)
To 7.9.2017 - 12.10.2017 viikoittain klo 12-14, PinniB 4031
To 26.10.2017 - 14.12.2017 viikoittain klo 12-14, PinniB 4031
To 8.3.2018 - 22.3.2018 viikoittain klo 10-12, PinniB 4119
To 5.4.2018 - 26.4.2018 viikoittain klo 10-12, PinniB 4119

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Nenosen ja Savkinan ryhmät kokoontuvat periodeissa I-III.

Kudashevin ryhmä kokoontuu periodeissa I-II sekä IV; III periodissa itsenäistä työskentelyä.