x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TAYJ12 Tutkimusetiikka 4 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Jatko-opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yliopiston yhteiset tohtoriopinnot
Tutkijakoulu

Yleiskuvaus

Tämä kurssi koostuu sekä kasvokkaisesta opetuksesta että verkko-opetuksesta.

Osaamistavoitteet:

Kurssin tavoitteena on vahvistaa yleisiä tutkijataitoja ja erityisesti syventää opiskelijan eettistä tietoisuutta tutkimuksen tekoon liittyvistä eettisistä ulottuvuuksista sekä tieteeseen liittyvistä arvovalinnoista. Samalla kurssin tavoitteena on selventää tutkijan ammatti-identiteettiä ja tutkijan vastuullista roolia yliopistossa sekä yhteiskunnassa

Aikataulu: 

Kurssi jakautuu kahteen osaan:

- Kaikille yhteisiin luentoihin (4 h), kontaktiopetus
- Itsenäiseen opiskeluun Moodlessa (Tutkimusetiikan verkkokurssi), verkko-opetus
- Harjoituskurssiin (12 h), kontaktiopetus

Luennot: 

- 6.3.2018 klo 16-20, kontaktiluentoja 4 tuntia
- Sali Pinni B3107

Itsenäinen opiskelu:

- Moodlessa verkkokurssilla


Harjoituskurssi:

Ryhmä 1

- 20.3.2018 klo 10-16 (Linna K108)
- 27.3.2018 klo 10-16 (Linna K108)

Ryhmä 2

- 3.4.2018 klo 10-16 (sali D14, Päätalo)
- 10.4.2018 klo 10-16 (sali A3, Päätalo)

Ryhmä 3

- 17.4.2018 klo 10-16 (sali D14, Päätalo)
- 24.4.2018 klo 10-16 (sali D14, Päätalo)

Ryhmäkoko max. 20.

Kohderyhmä: Kurssi on suunnattu eri alojen väitöskirjatutkijoille. Osallistuminen ei edellytä erityisiä taustaopintoja.

Yleiskuvaus: Kurssilla tutustutaan tutkimuksenteon eettisiin haasteisiin ja eettisiin periaatteisiin. Kurssilla pohditaan tutkimuksen tekemiseen, tieteen etiikkaan ja tutkijan arvovalintoihin liittyviä eettisiä kysymyksiä käytännön esimerkkien avulla. Kurssi tarjoaa tilaisuuden keskustella tutkimuseettisistä kysymyksistä, joita opiskelija on jo mahdollisesti kohdannut tutkimusta tehdessään.

Sisältö:

1.     Tutkimusetiikka taitona ja eettinen normisto
2.    
Tutkimuksen aihevalintaan, rahoitukseen ja tutkimuksen tekoon liittyvät eettiset näkökannat
3.     Ohjaussuhteeseen ja tutkimusyhteisöön liittyvät eettiset kysymykset
4.     Ihmistutkimukseen liittyvät eettiset kysymykset
5.     Lähdekirjallisuuteen ja tulkintaan liittyvät eettiset haasteet
6.     Tutkimuksen raportointiin ja julkaisemiseen liittyvät eettiset haasteet
7.     Tiedeyhteisössä asiantuntijana toimimiseen liittyvät eettiset haasteet
8.     Turnitin-ohjelman perustoiminnot

Kurssin suorittaminen edellyttää:
1)    Ennakkotehtävän tekemisen (1-2 sivua)
2)    Verkkokurssille ja harjoituskurssille aktiivisen osallistumisen
3)    Alustuksen pitämisen (n. 15-20 min.) harjoituskurssilla
4)    Lopputyönä esseen kirjoittaminen (6-7 sivua)

Ennakkotehtävä: 1-2 sivun mittainen kirjoitus, aiheesta mikä sinua kiinnostaa tutkimusetiikassa? Ja minkälaisia tutkimuseettisiä haasteita olet kohdannut tutkimusta tehdessä? Mitä toivomuksia sinulla on kurssin suhteen? Ennakkotehtävä lähetetään kurssin Moodle-alueelle.

Ilmoittautuminen NettiOpsussa. Ryhmän koko enintään 20 (2 paikkaa/ryhmä varattu TTYn opiskelijoille). Osallistujat valitaan NettiOpsun kautta. TTYn opiskelijat hakevat opiskeluoikeutta ristiinopiskelupalvelun kautta.

Valintatapana on arvonta. Osallistumistieto on opiskelijan itse tarkistettava Nettiopsusta (Kurssit > Ilmoittautumiset) ilmoittautumisajan päätyttyä.

Valintatapana on arvonta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Marika Enwald, Vastaava opettaja

Opetus

6.3.2018 – 24.4.2018
Luento-opetus 12 tuntia
Harjoitukset 12 tuntia

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.