x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TAYJ023 Kyselytutkimuksen suunnittelu ja toteutus 3 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Jatko-opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yliopiston yhteiset tohtoriopinnot
Tutkijakoulu

Yleiskuvaus

Osaamistavoitteet: Opiskelija saa kokonaiskäsityksen kyselytutkimusprosessista. Kurssi painottuu itse kerättävien kyselyjen lomakesuunnitteluun. Opiskelija oppii suunnittelemaan ja analysoimaan kyselytutkimusaineistoja sekä arvioimaan kriittisesti niitä hyödyntäviä tutkimuksia.

Sisältö: Opiskelija saa kokonaiskäsityksen kyselytutkimusprosessista: aikaisempiin tutkimusjulkaisuihin ja -aineistoihin perehtyminen; tutkimuskysymysten operationalisointi; aineistonkeruumenetelmät sekä näytteen ja otoksen muodostaminen; kyselylomakkeen suunnittelu ja tiedonkeruun toteuttaminen; muuttujien koodaus ja luokitteleminen; tallennus ja tarkistaminen; tutkimusaineiston hallinta ja elinkaari; kyselyaineiston raportointi taulukoin ja kuvioin.

Opetusajat ja paikka:

ke 22.11.2017 klo 10-16 (Linna K109)
to 23.11.2017 klo 10-16 (Päätalo C7)
ke 13.12.2017 klo 10-16 (Päätalo C7)

Kohderyhmä: Kurssi on suunnattu eri alojen väitöskirjatutkijoille, jotka tekevät tai aikovat hyödyntää kyselyaineistoja tutkimuksessaan. Osallistuminen ei edellytä erityisiä taustaopintoja.

Vastaava opettaja: dosentti Sami Borg, TaY/JKK, sami.borg@uta.fi

Kurssin suorittaminen

Kirjallinen ennakkotehtävä koostuu opiskelijan omien oppimistavoitteiden ja muiden kurssitoiveiden selostuksesta sekä oman tutkimusteeman ja -asetelman (ja mahdollisesti myös aineiston) esittelystä. Lisäksi opiskelija laatii ennakkotehtävän liitteeksi itse kolmesta viiteen lomakekysymystä tai kysymysosiota, joilla hänen tutkimuskysymyksiinsä voitaisiin vastata kyselytutkimuksen menetelmin.

Kurssin lopputehtävänä laaditaan noin 1500-2000 sanan paperi, jossa opiskelija esittelee ja arvioi kurssin tietosisältöjen pohjalta itse suunnittelemaansa kyselyä tai jonkin oman alansa tutkimuksen kyselylomaketta.

Arviointiperusteet: Ennakkotehtävä, luennot, aktiivinen osallistuminen keskusteluihin, lopputehtävä.

Korvaavat suoritukset: Korvaavista suorituksista sovitaan erikseen luennoitsijan kanssa, jos poissaoloja yli kolme luentotuntia.

Ilmoittautuminen NettiOpsussa. Kurssille valitaan 25 opiskelijaa. Valintatapa on arvonta. Valintatieto on ilmoittautumisajan päätyttyä opiskelijan itse tarkistettava NettiOpsusta.


Arviointi: hyväksytty/hylätty

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Sami Borg, Vastaava opettaja
sami.borg[ät]tuni.fi

Opetus

22.11.2017 – 13.12.2017

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.