x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TAYJ035 KnowUp - Yrittäjyyttä tutkimukseen, opetukseen ja työelämään 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Jatko-opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yliopiston yhteiset tohtoriopinnot
Tutkijakoulu

Yleiskuvaus

Osaamistavoite
•    Lisätä osallistujien ymmärrystä yrittäjyyden monista mahdollisuuksista ja muodoista omalla tieteenalalla.
•    Antaa valmiuksia yrittäjyyden huomioimiseen omassa tutkimuksessa, opetuksessa ja työelämän muissa toimissa aiempaa paremmin.
•    Luoda yleinen kiinnostus yrittäjyyttä kohtaan.
•    Hyödyntää ryhmän yhteistä osaamista harjoituksissa sekä tarjota mahdollisuus syntyvien kontaktien hyödyntämiseen tulevaisuudessa.

Sisältö
KnowUp on yrittäjyysleiri jatko-opiskelijoille. Leiri tarjoaa tuoreita näkökulmia yrittäjyyteen ja sen huomioimiseen työelämässä.
Kurssin tavoitteena ei ole valmentaa osallistujista yrittäjiä, vaan kurssi antaa osallistujille valmiudet ottaa yrittäjyys paremmin huomioon omassa tutkimus- ja opetustoiminnassa tai muulla työuralla.
Leirillä pyritään erityisesti tukemaan yrittäjyysmahdollisuuksien ja muotojen hahmottamista eri tieteenaloilla aihetta alustavien luentojen, vierailijoiden, esimerkkien ja harjoitustehtävien avulla.

Opetusmenetelmät ja toteutus
Leiri toteutetaan kolmen päivän intensiivijaksona 5.-7.9.2017  leiriympäristössä Seinäjoen läheisyydessä.
Leirin osallistujat valitaan Seinäjoen yliopistokeskuksessa toimivista yliopistoista: Vaasan, Tampereen ja Helsingin yliopistoista, Taideyliopistosta ja Tampereen teknillisestä yliopistosta.
Leirin luennoitsijoina toimivat yrittäjät, yrityskehittäjät ja kauppatieteellisen alan opettajat. Leirin johtajana ja vastuuopettajana toimii tutkimusjohtaja, KTT Tero Vuorinen Vaasan yliopistosta.
Kurssilaisille laaditaan esitehtävä, jonka perusteella kurssille valitaan 15. Tampereen yliopiston kiintiö on enintään 7 opiskelijaa.

Kurssin suorittaminen
Opiskelun painotus on käytännön kokemuksissa ja harjoituksissa. Jatko-opiskelijat ratkovat yritysten heille antamia haasteita ja kehittävät käytännön liiketoimintaa sekä miettivät myös tutkimuksellisia kehittämismahdollisuuksia eri tilanteissa.
Tehtävien purkamisen yhteydessä mietitään kehittämistehtävien teemojen esiintymistä ja merkitystä osallistujien omilla tieteenaloilla.

Harjoitustyöt ryhmissä
Kurssilaiset tekevät leirin aikana useita harjoitustehtäviä. Tehtävät tehdään ryhmissä ja ne liittyvät käytännön yritys- ja tutkimusesimerkkeihin.
Tehtävien aihealueet tarkastelevat yrittäjyyden eri osa-alueita, kuten liiketoimintamahdollisuuden havainnointia, asiakastarpeiden analyysiä, toiminnan resursointia ja yrityksen kasvua.
Ryhmät esittelevät tehtäviään suullisesti, keskustelevat aiheista sekä palauttavat tehtävistä lyhyet kirjalliset raportit.

Luennot
Kurssi koostuu luennoista, keskustelusta ja niitä vastaavista harjoitustöistä.
Vuorovaikutteisuuden vuoksi läsnäolo kurssilla on välttämätöntä.

Arvosteluperusteet
Leiri arvostellaan harjoitustöiden ja niihin liittyvien raporttien perusteella. Arvosteluasteikko on hyväksytty/hylätty.
Mikäli joidenkin opiskelijoiden suorituksien ei voida katsoa riittävän hyväksyttyyn suoritukseen, annetaan heille essee-muotoisia täydentäviä tehtäviä, joiden avulla he voivat saada hyväksytyn kurssiarvosanan.

Ilmoittautuminen ja esitehtävä
Hakuaika KnowUp -kurssille päättyy torstaina 31.5.2017.  Haku kurssille tapahtuu Moodlessa hakulomakkeella sekä  esitehtävän tekemisellä.
https://moodle.uwasa.fi/course/view.php?id=1015
Moodleen kirjaudutaan oman yliopiston hakatunnuksilla.  Moodle avain: Yrittäjyys (iso alkukirjain).

Opiskelijat valitaan esitehtävän perusteella.
Kurssille valituille ilmoitetaan hyväksymisestä henkilökohtaisesti.
Kaikki muutokset kurssiin liittyen tiedotetaan kurssin Moodle-sivun uutisissa.

Esitehtävä
Kirjoitetaan max. kahden sivun mittainen pohdinta ”Miten yrittäjyys ja liiketoimintaorientaatio näkyy omassa tutkimuksessasi?”
Esitehtävä palautetaan hakulomakkeen yhteydessä Moodleen.
Esitehtävää varten tutustutaan
Suomen yliopistot UNIFI ry ja Suomen Yrittäjät ry laatimiin Yliopistojen  yrittäjyyssuosituksiin  (2016)
 http://www.unifi.fi/wp-content/uploads/2015/11/Yliopistojen_Yritta%CC%88jyyssuositukset_final_syyskuu2016.pdf
sekä Yrittäjien laatimaan selvitykseen Opiskelijasta yrittäjäksi — opiskelija-yrittäjyys suomalaisissa korkea-kouluissa lukuvuonna 2014—2015. Selvitys löytyy osoitteesta:
www.yrittajat.fi/File/ba5a8f35-8efc-4f2b-901ed3f7a0b921d0/SY_opiskelijasta_yrittajaksi_2015.pdf

Lisätiedot
Lue kurssikuvaus ja Moodlessa olevat ohjeistukset ennen kuin lähetät kysymyksiä sähköpostitse. Lähetä yleislaatuiset kysymykset mieluiten Moodlen keskustelupalstalle, sillä muilla opiskelijoilla saattaa olla samanlaisia kysymyksiä!
Kurssin vastuuopettaja tutkimusjohtaja Tero Vuorinen, puh. 040 536 7179, tero.vuorinen@uva.fi, ja koordinaattori Aira Metsä-Ketelä, puh. 050 343 6882, aira.metsa-ketela@uta.fi
 
Tampereen yliopiston tohtoriopintoihin liittyvät kysymykset, Olli Nuutinen, puh. 050 421 1096, olli.nuutinen@uta.fi
 
Kirjallisuus
O'Connor, Allan. "A conceptual framework for entrepreneurship education policy: Meeting government and economic purposes." Journal of Business Venturing 28.4 (2013): 546-563.
Vanevenhoven, Jeff. "Advances and challenges in entrepreneurship education." Journal of Small Business Management 51.3 (2013): 466-470.
Terho Puustinen, Mika Mäkeläinen (2013). Taivas+helvetti. 18 yrittäjän tarina.

Opettajat

Tero Vuorinen, Vastaava opettaja

Opetus

5.9.2017 – 7.9.2017

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.