x !
Arkistoitu opetusohjelma 2017–2018
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TAYJ033 Väittelijän puheviestintä 4 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Jatko-opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yliopiston yhteiset tohtoriopinnot
Tutkijakoulu

Yleiskuvaus

Kohderyhmä: Väitöstilaisuuteen valmistautuvat väitöskirjatutkijat.

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija tietää väittelemisajankohtaan liittyvien viestintätehtävien ja esiintymistilanteiden odotukset ja vaatimukset, ja osaa vastata niihin tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija tuntee esiintymistaidon keskeiset osa-alueet ja ymmärtää, miten hyödyntää niitä akateemisissa esiintymistilanteissa. Hän osaa soveltaa havainnollistamisen, kohdentamisen, perustelemisen ja puheenvuoron rakentamisen periaatteita väitöstilaisuuteen ja asiantuntijahaastattelujen konteksteihin, kykenee yksinkertaistamaan ja tiivistämään tutkimustuloksiaan audiovisuaaliselle medialle sopivaan muotoon. Opiskelija pystyy arvioimaan analyyttisesti omaa ja muiden esiintymistä ja syntyviä vaikutelmia sosiaalisessa mediassa ja sähköisissä viestintäkanavissa. Opiskelija saa tietoa vuorovaikutteisten tutkimusesittelytilanteiden periaatteista, osaa asettaa tavoitteita omalle viestinnälleen ja kaikkien edellisten osaamistavoitteiden perusteella kehittää omaa vuorovaikutusosaamistaan.

Yleiskuvaus: Kurssilla harjoitellaan esiintymistaidon elementtejä mm. esiintymisjännityksen hallintaa, tavoitteellista esiintymistä (lektio, asiantuntijapuheenvuorot), vuorovaikutusta vastaväittäjän ja toimittajien kanssa, havainnollistamista, perustelemista ja puheenvuorojen rakennetta. Lisäksi käsitellään tulevan tohtorin sosiaalisen median käyttöä ja tarkoituksenmukaista viestintäkäyttäytymistä eri viestintäkanavissa. Harjoitusten tarkoituksena on valmistaa väittelijää sekä väitöstilaisuuteen, juhlapuheiden pitämiseen että vuorovaikutukseen median kanssa.

Kesto: kontaktiopetusta 24h, joista 12h luentoa ja 12h harjoituksia.

Luennot

ke 14.2.2018 klo 10-16 (sali Pinni B3117)

to 15.2.2018 klo 10-16 (sali klo 10-14 Pinni B3110, klo 14-16 Pinni B3111)

Ira Virtanen


Harjoitusryhmä 1

pe 16.2.2018 klo 10-16 (Pinni B3117)

ti 20.2.2018 klo 10-16  (klo 10-12 Pinni B3109, klo 12-16 Pinni B3110)

Ira Virtanen

Harjoitusryhmä 2

pe 16.2.2018 klo 9-15 (Päätalo C7)

to 22.2.2018 klo 9-15 (Päätalo A07)

Johanna Mäkelä

Ryhmäkoko: 10 opiskelijaa/ryhmä (2 ryhmää)

Kurssisuoritus: ennakkotehtävät, aktiivinen läsnäolo, kurssilla tehtävät esiintymisharjoitukset ja palautteenantoon osallistuminen

Arviointi: Hyväksytty/hylätty.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa. Osallistujat arvotaan. Yhteydenotot kurssiosallistumiseen liittyen olli.nuutinen(at)uta.fi

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Ira Virtanen, Vastaava opettaja
ira.virtanen[ät]tuni.fi
Johanna Mäkelä, Opettaja
johanna.makela[ät]tuni.fi

Opetus

14.2.2018 – 22.2.2018

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.