x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS6.4.1 Sukupuoli ei riitä. Johdatusta intersektionaalisuuden kysymyksiin (verkkokurssi) 5 op
Paikkakuntatiedot
Paikkakunnasta riippumaton opetus
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee feministisen tutkimuksen keskeisiä teoreettisia ja metodologisia suuntauksia ja käsitteitä. Opiskelija opettelee arvioimaan niiden keskinäisiä ansioita ja rajoitteita suhteessa erilaisiin tutkimuksellisiin asetelmiin. Jakso tarjoaa opiskelijalle käsitteellisiä välineitä sukupuolen ja seksuaalisuuden feministisen tutkimuksen tekemiseen.

Yleiskuvaus

Intersektionaalisuus on analyyttinen lähestymistapa, joka on noussut yhdeksi keskeisimmistä feministisen tutkimuksen työkaluista 2000-luvulla. Se on myös feministisen politiikan ja aktivismin olennainen piirre. Intersektionaalisesti ajatellen sukupuoli ja siihen liittyvät valtasuhteet, hierarkiat ja syrjintä muotoutuvat muiden ratkaisevien erojen risteymissä ja yhteisvaikutuksessa. Kurssilla perehdymme intersektionaalisen feministisen keskustelun juuriin, periaatteisiin, ja kritiikkiinkin. Pohdimme yhdessä miksi intersektionaalisuus on tärkeää juuri nyt, myös suomalaisessa kulttuurissa ja yhteiskunnassa.

Kurssin tavoitteet ja työskentelymuodot:

Kurssilla opitaan intersektionaalisen ajattelun ja kysymyksenasettelun perusteet ja aletaan soveltaa intersektionaalisuutta käytännössä, kriittisenä työkaluna. Kurssi toteutuu verkkotyöskentelynä Moodle-alustalla. Kurssilaiset jakautuvat pienryhmiin, jotka keskustelevat kurssin loppupuolella myös keskenään. Työskentely painottuu lukemiston ja ajankohtaisten media-aineistojen pohjalta käytyihin keskusteluihin. Keskustelut ovat ratkaiseva osa kurssisuoritusta, niinpä myös virtuaalinen läsnäolo kurssilla on tärkeää. Luetuista teksteistä tuotetaan lyhyitä (noin 150-200 sanaa) reaktiopapereita luettuun, ja papereista koostuu kurssin aikana kurssin yhteinen pieni intersektionaalisuus-arkisto, joka tarjoaa moninaisia näkökulmia luettuun . Kurssin ”lopputyönä” opiskelijat tuottavat kukin intersektionaalisen analyysin, joka purkaa jotain yhteiskunnallista ilmiötä tai kulttuurituotetta (esim. Jonkun ilmiön uutisointia, mainontaa, fiktiivistä esitystä, taideteosta) intersektionaalisuuden tarjoamin välinein.

 

Kurssille osallistuminen tarkoittaa sitoutumista kahdeksan viikon verrattain intensiiviseen lukemiseen, keskusteluun ja kirjoittamiseen verkkoympäristössä. Kurssilla luetaan aihepiirin klassikkotekstejä ja uutta tutkimuskirjallisuutta, kotimainen tutkimus mukaan lukien.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille otetaan enintään 24 opiskelijaa hakemusten perusteella. Koska kurssi on aineopintotasoinen, hakemuksessa pitää kertoa omien opintojen vaihe. Sitovat hakemukset e-lomakkeella.

Opettajat

Leena-Maija Rossi (Helsingin yliopisto), Vastaava opettaja

Opetus

20.3.2017 – 12.5.2017

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Kurssin järjestää sukupuolentutkimuksen verkosto Hilma.

Mikäli pääset kurssille, ole välittömästi yhteydessä Hilma-yhdyshenkilöön Hanna Ojalaan (Hanna.L.Ojala@uta.fi) ja sovi kurssin korvaavuudesta.