x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLVOS34 Kvantitatiivisten menetelmien harjoituskurssi 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Valtio-oppi
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on POLVOA12-kurssia syvemmät tiedot politiikan tutkimuksessa sovellettavista monimuuttujamenetelmistä ja hän osaa soveltaa niitä itsenäisesti esimerkiksi opinnäytetyössään.

Yleiskuvaus

Kurssilla perehdytään kvantitatiivisten menetelmien soveltamiseen politiikan tutkimuksessa. Kurssi on jatkoa POLVOA12-kurssille ja ko. kurssin käyminen on harjoituskurssille osallistumisen edellytys. Kurssilla käydään läpi monimuuttujamenetelmiä (mm. lineaarinen ja logistinen regressio, pääkomponenttianalyysi ja multinomiaalinen regressio) ja sovelletaan menetelmiä opiskelijoiden omiin opinnäytetöihin tai valmiisiin survey-aineistoihin. Kurssi on luonteeltaan soveltava ja puolet kurssista toteutetaan mikroluokassa käytännön harjoituksia tehden.   

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautumiset 3.2.2017 mennessä sähköpostitse: elina.kestila-kekkonen@uta.fi

Opettajat

Elina Kestilä-Kekkonen, Vastaava opettaja
Elina.Kestila-Kekkonen[ät]uta.fi

Opetus

6.3.2017 – 11.4.2017
Luento-opetus 12 tuntia
Ma 6.3.2017 - 10.4.2017 viikoittain klo 12-14, Pinni B0039
Harjoitukset 12 tuntia
Ti 7.3.2017 - 11.4.2017 viikoittain klo 12-14, Linna ML 50
Poikkeukset:
28.3.2017 klo 10 –12 , Linna ML 50

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Kurssin suoritustapa: aktiivinen osallistuminen seminaariin, harjoitustyö ja kirjatentti

Oppimateriaalit

Tentitään (sähköisesti) toinen seuraavista teoksista: 

Töttö, P. 2012. Paljonko on paljon? Luvuilla argumentoinnista empiirisessä tutkimuksessa. Tampere: Vastapaino. 

Töttö, P. 2000. Pirullisen positivismin paluu: Laadullisen ja määrällisen tarkastelua. Tampere: Vastapaino.