x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
JKKYINA15 Yritysappro 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiset opinnot/JKK
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Kurssin osaamistavoitteena on yritysten toimintaympäristön ja tilanteen hahmottaminen, liiketaloustieteisiin sopivan aihealueen soveltaminen yrityksen tilanteessa ja liiketoiminnan rajatun käytännön ongelman ratkaiseminen. Lisäksi kurssin tehtävänä on edistää opiskelijoiden verkostoitumista yritysten suuntaan ja keskenään.

Yleiskuvaus

Opiskelijan on mahdollista saada 2 opintopistettä suorittamalla seuraavat osiot: A. Esiintymistaitotilaisuuksiin osallistuminen B. Osallistuminen yrityksien kiertämiseen Yritysappro-tapahtumassa C. Perustellun ideaehdotuksen tekeminen kolmesta yrityskohtaisesta casesta ryhmätyönä, laajuus max. 1 A4 D. Yhden kohdeyrityksen ideaan, tilanteeseen ja tarpeeseen pohjautuva tiedonkeruu ja analyysi, tulosesityksen koostaminen ryhmässä ja esittely sekä tiivistelmän tekeminen tuloksista

Aluksi opiskelijat osallistuvat (A) kahteen esiintymistaitotilaisuuteen, jotka auttavat opiskelijoita valmistautumaan kurssilla toteutettavan esityksen pitämiseen. Opiskelijat jaetaan ryhmiin, joissa kurssin tehtävät suoritetaan. Opiskelijat osallistuvat (B) Yritysappro-tapahtumaan, jossa he kiertävät tapausyritykset ja kuulevat niistä taustatietoa. Ryhmä itse valitsee, minkä kolmen yrityksen ongelmiin tuottavat alustavan idean heti tapahtuman jälkeen.  Opiskelijoiden tulee pohtia valitsemiensa kolmen yrityksen antamaa case-ongelmaa ja tuottaa idea ongelman ratkaisemiseksi. Aluksi tehdään (C) karkea kuvaus omasta ideasta kolmelle yritykselle (yhteensä max 1 sivu). Kauppakamari valitsee, minkä ryhmän idea toteutetaan millekin yritykselle. Ryhmä työstää ja kehittää yhtä ideaa ratkaisuehdotukseksi Kauppakamarin nimeämälle kohdeyritykselle. Itsenäisen työskentelyn tuloksena on (D) yhdelle yritykselle luovutettava idea tai konsepti, jolla annettu tehtävä/ongelma on ratkaistu. Analyysi ja kehitysehdotus kiteytetään esitykseksi (laajuus max 10 ppt-sivua / 10-15 minuutin esitys), joka pidetään kurssin lopputilaisuudessa. Esityksestä tehdään myös max 1 A4-sivun laajuinen tiivistelmä.

Opettajat

Hannu Saarijärvi, Vastaava opettaja
Hannu.Saarijarvi[ät]uta.fi
Hanna Salminen, Vastaava opettaja
Hanna.Maria.Salminen[ät]uta.fi

Lisätiedot

Kurssi toteutetaan Kauppakamarin, Tampereen teknillisen yliopiston (Tuotantotalous ja tietojohtaminen), Tampereen yliopiston (Johtamiskorkeakoulu), opiskelijakiltojen (Indecs, Man@ger, Boomi) ja yritysten yhteistyönä.