x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASTUTVA Tuutorivastaavana toimiminen 3 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Muut opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiset opinnot/EDU
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

-ymmärtää vertaistuen merkityksen ja
osaa kuvata yliopisto-opiskelun keskeiset piirteet
-tuntee tutkinto-ohjelman rakenteen
-osaa suunnitella, ohjata ja arvioida vertaisryhmän toimintaa sekä omaa toimintaansa vertaistuen antajana
-tuntee oman tutkinto-ohjelman ohjausvastaavan ja tietää muut opintojen ohjaukseen liittyvät toimijat

Opettajat

Lisätiedot

Vaadittavat opintosuoritukset:
•Osallistuminen tuutoreille ja tuutorivastaaville järjestettävään koulutukseen
•Tuutoritapaamisten järjestäminen
•Itsereflektio (noin kahden sivun essee ja/tai oppimispäiväkirja)
•Vastaaminen tuutoroinnin palautekyselyyn
Tuutorivastaava toimii tehtävässään aktiivisesti vähintään yhden kalenterivuoden ajan.