x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASA13 Kandidaatintutkielmaseminaari - Seminaari, helmikuussa -17 aloittava ryhmä 2 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- sisäistää tieteellisen tutkimuksen laadinnan työskentelyvaiheet toteuttaessaan omaa opinnäytetyötään
- osaa asettaa teoreettisen viitekehyksen perusteella tutkimustehtävän ja hankkii relevantin havaintoaineiston
- kykenee havaintoaineistoa analysoimalla ja tulkitsemalla vastaamaan tutkimustehtävään ja nivomaan sen teoreettiseen viitekehykseen
- osaa laatia tutkimusraportin ja arvioida onnistumistaan opinnäytetyön laadinnassa

Yleiskuvaus

Ryhmän opetus toteutetaan kevätlukukauden 2017 ja syyslukukauden 2017 aikana.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa ke 1.2.2017 mennessä. Kerro ilmoittautumisen yhteydessä lyhyesti, yhdellä-kahdella lauseella alustava suunnitelmasi tutkielman aiheeksi.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Vuorisalo Mari, Opettaja

Opetus

14.2.2017 – 15.12.2017
Itsenäinen työskentely 241 tuntia
Seminaari 29 tuntia
Ryhmä 2, Vuorisalo
Ti 14.2.2017 klo 10.00-11.30, Virta 243
Ti 21.2.2017 klo 10-12, kirjaston tiedonhankintakurssi, Linna-kirjasto h. 3059 (Alma)
Ti 7.3.2017 klo 10-12, kirjaston tiedonhankintakurssi, Linna-kirjasto h. 3059 (Alma)
Ti 14.3.2017 klo 9.15-11.30, Virta 243
Ke 5.4.2017 klo 15.15-17.30, Virta 120
Pe 21.4.2017 klo 9.15-11.30, Linna K106
Ti 9.5.2017 klo 9.15-11.30, Virta 243, seminaarin aikataulu syksylle -17 ilmoitetaan kevään aikana

Lisätiedot

Max 12 opiskelijaa/ryhmä

Teemat opettajan ryhmässä:

Mari Vuorisalo:
lapsuudentutkimus, varhaiskasvatus, toimijuus ja osallisuus kasvatusinstituutioissa, eriarvoisuus, leikki, vuorovaikutus ja ryhmädynamiikka kasvatusyhteisöissä

HUOM! Kirjaston tiedonhankintakurssille osallistuvien tulee täyttää ennakkotietolomake viimeistään viikkoa ennen opetusta: https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/17305/lomake.html
Ao. lomake löytyy myös kirjaston sivulta: Koulutukset > kasvatustieteiden yksikkö (vielä vanhalla nimellä)> tiedonhankinta kandidaattiopinnoissa.