x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS6.4.1 Sukupuolentutkimuksen metodologia (verkkokurssi) 5 op
Paikkakuntatiedot
Paikkakunnasta riippumaton opetus
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee feministisen tutkimuksen keskeisiä teoreettisia ja metodologisia suuntauksia ja käsitteitä. Opiskelija opettelee arvioimaan niiden keskinäisiä ansioita ja rajoitteita suhteessa erilaisiin tutkimuksellisiin asetelmiin. Jakso tarjoaa opiskelijalle käsitteellisiä välineitä sukupuolen ja seksuaalisuuden feministisen tutkimuksen tekemiseen.

Yleiskuvaus

Sukupuolentutkimuksen metodologian verkkokurssilla opiskelija tutustuu monitieteisessä feministisessä tutkimuksessa, sukupuolentutkimuksessa, naistutkimuksessa, queer-tutkimuksessa ja kriittisessä miestutkimuksessa käytettäviin metodeihin.

Kurssin tavoitteet: Kurssin jälkeen opiskelija on rakentanut itselleen yleiskuvan sukupuolentutkimuksen teoreettisista taustoista, tekemisen tavoista ja tutkimusprosessista.

Kenelle: Kurssille ovat tervetulleita eri aloilta tulevat sukupuolentutkimuksen opiskelijat. Kurssi on suunnattu ensisijaisesti aine- ja syventävien opintojen opiskelijoille, joilla on tekeillä opinnäyte tai laajempi tutkielma.

Työskentelymuodot ja kurssimateriaalit: Kurssi toteutetaan verkkotyöskentelynä Moodle-alustalla, jossa harjoitellaan akateemista keskustelua ja argumentointia. Monitieteisen sukupuolentutkimuksen kenttää hahmotetaan kurssilukemistolla, verkkokeskusteluin sekä harjoitustehtävin. Kurssin työmuotoina on myös vertaispalaute.

Kurssilla hyödynnetään käänteistä opetusta, eli opiskelijat tutustuvat uuteen asiaan ensin itsenäisesti. Kurssin kuluessa työstetään oman opinnäytetyön tutkimussuunnitelmaa ja harjoitellaan metodologisten valintojen perustelemista.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille otetaan enintään 24 opiskelijaa hakemusten perusteella. Sitovat hakemukset nettilomakkeella. Hakemuksessa tulee kertoa omien opintojen, erityisesti sukupuolentutkimuksen opintojen vaihe ja perustella, miksi tämä kurssi olisi hyödyllinen. Hakemuksessa voi esittää myös toiveita kurssiin liittyen, jotka huomioidaan kurssin suunnittelussa mahdollisuuksien mukaan.

Opettajat

Piia Lavila (Helsingin yliopisto), Vastaava opettaja

Opetus

13.3.2017 – 12.5.2017

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Arviointimuotoina toimivat itse-, vertais- ja opettaja-arviointi.

Lisätiedot

Kurssin järjestää sukupuolentutkimuksen verkosto Hilma (http://blogs.helsinki.fi/hilma-verkosto/opetus/tuleva-opetus/)

Yhdeksän viikon kurssi edellyttää aikaa ja paneutumista, mikä tarkoittaa viikottaista säännöllistä osallistumista keskusteluihin sekä ajanvaraamista lukemiselle ja harjoitustöille. Yli viikon mittainen poissaolo vaikuttaa omaan ja ryhmän oppimiseen, sekä saattaa vaarantaa kurssin suorittamisen.

Korvaavuus Tampereen vaatimuksissa: SOS6.4.1 Feministinen teoria ja metodologia

Mikäli pääset kurssille, ole välittömästi yhteydessä Hilma-yhdyshenkilöön Hanna Ojalaan (Hanna.L.Ojala@uta.fi) ja sovi kurssin korvaavuudesta.