x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASA11 Kvantitatiivinen tutkimus kasvatustieteissä - Harjoitukset (Rissasen ryhmä luokaopettajaop. etusijalla) 4 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tiedostaa teorian, käsitteiden ja havaintojen roolin kvantitatiivisessa tutkimuksessa
- erottaa kvantitatiivisen tutkimuksen erityispiirteet sekä ymmärtää tutkimuksen tavoitteena olevan tiedon luonteen
- osaa erottaa erilaiset mitta-asteikot ja käyttää tarkoituksenmukaisia tilastollisia tunnuslukuja havaintoaineiston kuvaamisessa
- hallitsee tilastollisten analyysivälineiden käytön hypoteesin testaamisessa, tuntee niiden käyttötilanteet ja soveltamisedellytykset
- hallitsee havaintoaineiston kuvailuun, hypoteesien testaamiseen ja mittarin luotettavuuden arviointiin liittyvät toiminnot SPSS-ohjelman avulla.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Inkeri Rissanen, Vastaava opettaja
Inkeri.Rissanen[ät]uta.fi

Opetus

16.1.2017 – 7.4.2017
Itsenäinen työskentely 79 tuntia
Harjoitukset 29 tuntia
Ma 16.1.2017 klo 12.15-14.30, Virta, mikroluokka 53
Ma 23.1.2017 klo 12.15-14.30, Linna, mikroluokka 50
Ma 13.2.2017 klo 12.15-16.30, Virta, mikroluokka 53
Ma 6.3.2017 klo 12.15-14.30, Virta 529
Ma 13.3.2017 klo 12.15-16.30, Virta mikroluokka 53
Pe 24.3.2017 klo 13.15-15.30, Virta, mikroluokka 53
Ma 3.4.2017 klo 10.15-12.30, Virta 529
Pe 7.4.2017 klo 9.15-11.30, Virta 529